Sukurta Vilniaus miesto skaitmeninių kartografinių duomenų bazė

Data

2001 12 29

Įvertinimas
0

  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Atstovė spaudai

Tel.: 391 -  019;  Mob.: 8-286-07058;  Fax.: 391 - 015;
http//www.old.zum.lt; el.paštas: vilmak@zum.lt

Informacija 2001 m. gruodžio 29d.

Sukurta Vilniaus miesto skaitmeninių kartografinių duomenų bazė

Siekiant užtikrinti Lietuvos pasirengimą stoti į Europos Sąjungą bei kuriant informacinę visuomenę, vykdomas Lietuvos teritorijos 1:10 000 mastelio skaitmeninių kartografinių duomenų bazės kūrimas.

Kaip informavo žemės ūkio viceministras - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinis direktorius Kazys Maksvytis, skaitmeninis kartografavimas 1:10 000 masteliu Lietuvoje pradėtas 1993 metais pagal Šveicarijos konfederacijos Vyriausybės pagalbos projektą "Pagrindinės kartografijos atnaujinimas, Lietuva". Atkūrus Nepriklausomybę, tai buvo visiškai nauja kartografavimo technologija šalyje.

Šių metų spalio mėnesį baigta kurti Vilniaus miesto M1:10000 skaitmeninių kartografinių duomenų bazė (KDB10LT), kuri apima visą Vilniaus miesto administracinę teritoriją su priemiesčiais.

Šio tipo miestų duomenų bazes turi net ne kiekviena Europos šalis, tačiau jų poreikis yra gana didelis. Skaitmeninis kartografavimas 1:10 000 masteliu užima ypatingą poziciją šalies kartografavime, nes turi platų panaudojimo spektrą įvairiose šakose - planuojant teritorijas, kelius bei transportą, tvarkant administracinius vienetus, vykdant žemės reformą. Šios duomenų bazės pagrindu kuriama kadastro ir kito nekilnojamojo turto registro duomenų informacinė sistema.

Darbus užsakė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, o įvykdė UAB "Aerogeodezijos institutas". Vilniaus miesto (KDB10LT) pagrindu atspausdintas mastelio 1:10 000 topografinio žemėlapio tiražas.

Naudodamos šiuos duomenis, Vilniaus miesto tarnybos kompiuterinėmis priemonėmis galės modeliuoti transporto ir keleivių srautus, planuoti infrastruktūrą, vesti žemės apskaitą, rengti miesto plėtros planus. Duomenys bus naudingi ir Greitosios pagalbos bei avarinėms tarnyboms.

Vilma KAVALIAUSKIENĖ

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Pranešimai siunčiami kompiuteriu. Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.