Stiprėja ryšiai tarp Šiaurės ir Baltijos šalių institucijų

Data

2017 08 29

Įvertinimas
0
20170825_153742.jpg

 

 

Žemės ūkio ministerijos specialistai dalyvauja Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo programoje viešajam sektoriui  ir sėkmingai keičiasi patirtimi su Suomijos ir Švedijos kolegomis.

Tvari žemės ūkio veikla, klimato kaitos padarinių mažinimas, aplinkai nekenksmingų technologijų ir inovatyvių sprendimų taikymas, bioekonomikos modelio įgyvendinimas, racionalus išteklių naudojimas – tai temos ir sritys, kurios yra labai aktualios visos Europos Sąjungos šalims. Politiniai įsipareigojimai ir esama padėtis rodo, kad ES politikoje po 2020 m. šių temų aktualumas ir reikšmė dar sustiprės, todėl ir nacionaliniu lygmeniu joms bus skiriamas vis didesnis dėmesys.

Šiaurės šalys Suomija ir Švedija yra daug pasiekusios praktiškai įgyvendindamos tvarius sprendimus žemės ūkio sektoriuje. Atsižvelgiant į tai, buvo nutarta kreiptis į šių šalių institucijas dėl bendradarbiavimo, pasidalijimo patirtimi įgyvendinant tvaraus žemės ūkio politiką ir rengiantis naujai finansinei perspektyvai bei ES bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m. įgyvendinimui. Šią Lietuvos žemės ūkio ministerijos iniciatyvą labai pozityviai priėmė minėtų šalių institucijos, o Šiaurės–Baltijos mobilumo programa viešajam sektoriui skyrė dotaciją projektui ,,Tarpinstitucinių ryšių stiprinimas tarp Šiaurės ir Baltijos institucijų, dirbančių tvarumo įgyvendinimo srityje: tvarus žemės ūkis, aplinkai draugiški inovatyvūs sprendimai, klimato kaitos mažinimas“ įgyvendinti.

Rugpjūčio pabaigoje Žemės ūkio ministerijos specialistai lankėsi Suomijos ūkyje, kuriame taikomos aplinką tausojančios technologijos, taip pat Turku miesto savivaldybėje, mokslo institucijose. Vizito metu buvo keičiamasi patirtimi bei įžvalgomis apie racionaliausius gamintojų ir institucijų bendradarbiavimo metodus, tariamasi dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo. Šių metų rudenį numatomi susitikimai su Švedijos žemės ūkio specialistais bei ūkininkais siekiant išsiaiškinti šios šalies institucijų vaidmenį įgyvendinant tvaraus žemės ūkio priemones.