Sodininkai ir daržininkai rūpinasi konkurencija būsimoje rinkoje

Data

2003 12 10

Įvertinimas
0

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ATSTOVĖ SPAUDAI

Informacija

2003 gruodžio 10 d.

Tel.: 23910-19;  Mob.: 8-686-07058;  Faks.: 2391-015;
http://www.old.zum.lt; el.paštas: [email protected]

SODININKAI IR DARŽININKAI RŪPINASI KONKURENCIJA BŪSIMOJE RINKOJE

Žemės ūkio ministras Jeronimas Kraujelis šią savaitę (gruodžio 9 d.) susitiko su Lietuvos verslinių sodų asociacijos ,,Vaisiai ir uogos” prezidente Vitalija Kuliešiene aptarti aktualiausius sodininkystės ir daržininkystės klausimus.

Žemės ūkio ministro Jeronimo Kraujelio nuomone, pastaraisiais metais sodininkystei ir uogininkystei remti iš nacionalinio biudžeto buvo skirtos nemažos lėšos: pernai tiesioginėms išmokoms už intensyviai prižiūrimus verslinius sodus ir uogynus buvo skirta 1,8 mln. Lt, o šiais metais paramos suma padidėjo iki 2,5 mln. litų. Tačiau šiemet pagausėjo ir deklaravusiųjų skaičius, todėl, atsižvelgus į duomenis apie faktiškai deklaruotus verslinių vaismedžių sodų ir uogynų plotus, sumažėjo tiesioginių išmokų dydis.

Pernai intensyviai prižiūrimus verslinius sodus deklaravo 284 žemės ūkio subjektai, iš viso 2 572 hektarus, o šiais metais deklaravo 660 žemės ūkio subjektų 3 409 ha plotą.

Padidėjo ir deklaruotų verslinių uogynų plotai: pernai 672 žemės ūkio subjektai deklaravo 2 067 ha, o šiais metais – net 1 159 subjektai deklaravo 3 397 ha.

Didesniuose plotuose produkciją augino ir daržininkai – pernai deklaruota 2 607 ha, o šiais metais deklaruota 5 110 ha daržovių plotai.

Beveik dvigubai daugiau deklaruota auginamų bulvių plotų – pernai -  14 347 ha, šiais metais -  23 000 ha. 

Pernai nebuvo mokama tiesioginių išmokų už daržovių ir bulvių plotus, o šiemet šiam tikslui buvo skirta 1,7 mln litų.

Jau aiškėja ir ateinančių metų parama. Pagal dabar planuojamą tvarką, už bulves, daržoves, verslinius sodus ir uogynus bus mokama pagrindinė tiesioginė išmoka  - 116 Lt už hektarą. Kitą paramą šios šakos galės gauti iš ES struktūrinių fondų bei per gamintojų organizacijas.  

Kad didėtų šių šakų konkurencingumas įstojus į ES, Verslinių sodų asociacijos ,,Vaisiai ir uogos”, Daržovių augintojų asociacijos, Ūkininkų sąjungos, Žemės ūkio bendrovių asociacijos, Sodininkystės daržininkystės instituto vadovai siūlo sumažinti pridėtinės vertės mokestį iki 5 proc. verslinių sodų, uogynų, daržininkystės ir bulvininkystės ūkio produkcijai.

Suinteresuotų institucijų atstovų teigimu, Europos šalyse – Olandijoje, Prancūzijoje – PVM šių šakų produktams tėra 5,5 proc., o Lenkijoje, iš kurios į Lietuvą importuojama daug vaisų ir daržovių, PVM šios produkcijos rūšims visai netaikomas.

Šiuo metu Lietuvoje užaugintos prekinės vaisių produkcijos parduodama už 6 mln. Lt., daržovių ir bulvių – už 19 mln. Lt. Nuo sodų produkcijos sumokama apie 1 mln. Lt pridėtinės vertės mokesčio, daržų – apie 3,5 mln Lt, ir prognozuojama, kad sumažinus PVM iki 5 proc., mokestis sudarytų apie 0,3 mln. Lt. 

Sodininkystės, daržininkystės ir bulvininkystės produkcijos augintojų nuomone, PVM tarifo sumažinimas sudarytų vienodas sąlygas konkuruoti su įvežama produkcija, padidėtų suvartojimas, o tai spartintų šakų vystymosi tempus.

Žemės ūkio ministras Jeronimas Kraujelis pavedė ministerijos specialistams išanalizuoti sodininkystės, daržininkystės ir bulvininkystės produkcijos augintojų siūlymą ir pateikti galimus sprendimus dėl šių šakų rėmimo ateinančiais metais, kad nesumažėtų jų konkurencingumas išsiplėtusioje ES rinkoje.


Vilma KAVALIAUSKIENĖ

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.