2022-02-14

Socialinis verslas: ateik ir kurk kaime

Pasinaudojusios LEADER programos parama, vietos veiklos grupės kaimo vietovėse jau įgyvendino 88 socialinio verslo projektus už 5,75 mln. eurų. Žemės ūkio ministerija patobulino paramos teikimo gaires, kad unikali verslo forma – socialinis verslas kaime – taptų kryptingesnė ir būtų išvengta pasitaikančių planavimo klaidų.

Ministerija, atsižvelgusi į klausimus, kylančius rengiant ar įgyvendinant socialinio verslo projektus,  patobulino Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonę įgyvendinimo gaires.

Dabar pareiškėjams ir vietos veiklos grupėms bus siūlomas naujas automatizuotas socialinio verslo paraiškos priedas. Pildydami naująjį priedą, pareiškėjai galės įvertinti, ar jie atitinka gairėse numatytus reikalavimus. Vietos veiklos grupėms taip pat bus aiškiau ir paprasčiau įvertinti, ar pareiškėjas tinkamas gauti paramą. Tikimasi, kad tokiu būdu bus išvengta iki šiol pasitaikančių verslo planavimo spragų ir netikslumų.

Siekiant didesnio LEADER priemonės skaidrumo ir viešumo, gairės papildytos ir nauju reikalavimu dėl registracijos. Planuojami vykdyti ar jau esami socialiniai verslai dabar turės būti registruojami Socialinio verslo platformoje, kuri yra VšĮ „Versli Lietuva“ interneto svetainėje https://socialinisverslas.verslilietuva.lt/.

Žemės ūkio ministerija, įgyvendindama Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę „LEADER programa“, pirmoji iš visų institucijų investavo lėšas į socialinius verslus kaimo vietovėse. LEADER dėka vietos veiklos grupės sprendžia savo aplinkos socialines, ekonomines ir kultūrines problemas.

Numatoma, kad socialinis verslas bus remiamas ir ateityje, įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą.

Su atnaujintu gairių projektu galima susipažinti čia.