Siekiama sukurti vieningą Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą

Data

2018 10 24

Įvertinimas
3
keyboard-621830_1920.jpg

Vyriausybė šiandien posėdyje pritarė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) teiktam  Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo numatomos prielaidos įsteigti Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS).

Ši sistema būtų skirta centralizuotai tvarkyti ir vieno langelio principu teikti naudotojams išsamius ir aktualius esamų ir projektuojamų topografijos ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinius duomenis.

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos įsteigimas turės teigiamos įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai, kadangi bus pasiekiami vieningi topografijos ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdviniai duomenys. Tokiu atveju Lietuvos ir užsienio verslo subjektams (projektuotojams, geodezininkams, matininkams, žemėtvarkininkams, statybininkams ir kt.) reikės mažiau laiko ir pastangų pasiekti oficialius ir patikimus stambaus mastelio erdvinius duomenis, taip pat šie duomenys leis tiksliau įvertinti projektavimo ar miestų ūkio infrastruktūros objektų priežiūros darbų apimtį, netiesiogiai spartins žemės kasimo, statybos ir kt. leidimų išdavimą.

Iki šiol topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinius duomenis turėjo tvarkyti savivaldybės pagal geodezininkų pateiktus topografinius planus ir inžinerinių tinklų planus. Tačiau savivaldybėse sukauptų topografinių planų erdvinių duomenų analizė parodė, kad tik Vilniaus miesto ir Kauno miesto savivaldybės nuolat tvarko erdvinių duomenų rinkinį. Kitos savivaldybės šiuos duomenis kaupia taikydamos supaprastintas technologijas, tačiau tokiu būdu sukaupti duomenys netinka įvairiapusiam jų naudojimui, o kai kurios savivaldybės visiškai netvarko topografinių planų erdvinių duomenų.

Siekiant išvengti darbų dubliavimo topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų tvarkymo srityje, siūloma nubrėžti aiškią takoskyrą tarp minėtus duomenis tvarkančių institucijų.

Nuo 2020 m. gegužės 1 d. savivaldybėms numatoma pavesti tvarkyti Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, išskyrus kitų asmenų valdomus inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelių infrastruktūrą, erdvinius duomenis.

Inžinerinių tinklų, valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros erdvinius duomenis siūloma pavesti tvarkyti šiuos objektus valdančioms institucijoms ir įmonėms.