Siekiama skatinti ekologinės žuvininkystės produkcijos gamybą

Data

2012 01 09

Įvertinimas
0

                        

               Sausio 5 d. Žemės ūkio ministerijos žuvininkystės specialistai susitiko su Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos atstovais aptarti ekologinės žuvininkystės plėtros ir rėmimo situacijos Lietuvoje.

                 2003 metais patvirtinus ekologinės žuvininkystės produktų tvenkiniuose gamybos taisykles, šiai gamybai dvylika akvakultūros įmonių sertifikavo 2 962,4 ha tvenkinių plotą. Siekiant paskatinti ekologinės tvenkinių žuvininkystės kūrimąsi ir plėtrą, nuo 2004 m. įmonėms pradėta teikti valstybės pagalba iš Specialiosios kaimo rėmimo programos. Šia parama buvo siekiama kompensuoti dėl ekologinės gamybos reikalavimų taikymo sumažėjusias žuvų augintojų pajamas ir padidėjusias išlaidas.

                  Lietuvai įstojus į ES, pradėti taikyti ES reikalavimai dėl valstybės pagalbos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui. Pagal Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 736/2008 valstybės narės, siekdamos skatinti aplinkos, gamtos išteklių, genetinės įvairovės apsaugą bei kokybės gerinimą, akvakultūros zonų kraštovaizdžio bei tradicinių ypatybių valdymą, ekologinę akvakultūrą bei subalansuotą akvakultūrą „Natura 2000“ teritorijose, gali teikti pagalbą aplinkai palankių akvakultūros gamybos metodų taikymui kompensuoti. Pažymėtina, kad aplinkai draugiškų gamybos metodų skatinimą akcentuoja ir 2010 metais patvirtinta Europos akvakultūros darnios plėtros strategija, o konkurencingos „žaliosios“ akvakultūros plėtra yra vienas iš šiuo metu reformuojamos ES bendrosios žuvininkystės politikos prioritetų.

                     Ekologinė akvakultūra Lietuvoje nuo 2003 metų darėsi vis populiaresnė – šiuo metu yra sertifikuota beveik 5 000 ha tvenkinių. Tačiau tolesnę šios srities plėtrą komplikuoja nedidelė ekologinės produkcijos paklausa ir jos konkurencingumas su įprasta produkcija, ekologiškų pašarų trūkumas bei aukšta jų kaina. Žemės ūkio ministerijoje įvykusiame susitikime buvo akcentuota, kad siekiant ūkius paskatinti tęsti ekologinę gamybą ir toliau reikalinga atitinkama valstybės parama.

                      Žuvininkystės specialistai pastaraisiais metais pastebėjo, kad valstybės pagalbos išmokos už ekologinę žuvininkystę neskatina užauginti ir realizuoti daugiau produkcijos, todėl susitikimo metu buvo sutarta peržiūrėti galiojančią valstybės paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose tvarką. Siekiant racionaliau panaudoti valstybės paramos lėšas, ekologinei akvakultūrai remti skiriamas išmokas numatoma labiau susieti su užauginamos produkcijos kiekiu ir už realizuotas žuvis gaunamomis pajamomis bei realiai patirtomis išlaidomis.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8-5) 2391 016