Siekiama padėti smulkiesiems pieno gamintojams

Data

2005 09 15

Įvertinimas
0

 

Žemės ūkio ministerija


2005-09-15

 

SIEKIAMA PADĖTI SMULKIESIEMS PIENO GAMINTOJAMS

 

Rugsėjo 15 d. Žemės ūkio ministerijoje surengtame išplėstiniame pasitarime apsvarstytas ministerijos specialistų parengtas pieno supirkimo kainos nustatymo principų projektas. Pasitarime dalyvavo žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė, ministerijos vadovai ir specialistai, Žemės ūkio rūmų ir visų pieno sektoriaus grupių – smulkiųjų ir stambiųjų gamintojų bei perdirbėjų atstovai.

 

Pieno supirkimo kainos nustatymo principų projektą susirinkusiesiems pristatė Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktorius Rimantas Krasuckis. Ministerija suinteresuota, kad naujoji metodika būtų pradėta taikyti nuo naujų pieno kvotos metų, t.y. nuo 2006 m. balandžio 1 dienos.

Analizuojant dabartinę šalies pieno sektoriaus padėtį matyti, kad pieno kainos stambiesiems ir smulkiesiems pieno tiekėjams pernelyg ženkliai ir dažniausiai nemotyvuotai skiriasi, todėl Žemės ūkio ministerija ieško daugiausia smulkiesiems pieno gamintojams aktualios problemos – pieno supirkimo kainos padidinimo – optimalaus sprendimo būdo. Tai įpareigoja ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 m. programos nuostata, kuria numatoma Lietuvoje įdiegti ES rinkos reguliavimo priemones, kad žemės ūkio produktų supirkimo kainos artėtų prie ES valstybių vidutinių supirkimo kainų, įstatymais sureguliuoti žemės ūkio gamintojų, perdirbėjų ir prekybininkų ekonominius santykius bei sumažinti skirtumus tarp žemės ūkio produktų supirkimo kainų, taikomų stambiesiems ir smulkiesiems gamintojams. Įgyvendinant šią nuostatą reikėtų pakeisti LR Vyriausybės 2003 m. birželio 4 d. nutarimą Nr. 726 „Dėl tipinių pieno pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų patvirtinimo“, kuriuo buvo apibrėžtos pieno pirkimo-pardavimo sutarčių nuostatos. Žemės ūkio ministerija siūlo, kad vienodos kokybės ir sudėties superkamo pieno pagrindinė (bazinė) kaina visiems, parduodantiems pieną tam pačiam supirkėjui, būtų vienoda, taip pat būtų įteisinta supirkimo kainos priedų ir nuoskaitų sistema.

Žemės ūkio ministrės prof. habil. dr. Kazimieros Prunskienės teigimu, šiuo metu svarbiausia, kad pieno perdirbėjai, nemažindami iš stambiųjų pieno gamintojų superkamos žaliavos kainų, galėtų palaipsniui didinti iš smulkiųjų pieno gamintojų superkamo pieno kainą. Ministrė pažymėjo, kad pagrindinis Žemės ūkio ministerijos noras – padėti silpniausiems pieno rinkos dalyviams – smulkiesiems pieno gamintojams – sumažinti rinkos deformaciją ir pernelyg didelį pieno supirkimo kainų skirtumą. „Kartu turime nepažeisti konkurencijos taisyklių ir Europos Sąjungos reglamento nuostatų“, - akcentavo žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė. Jos nuomone, šis ministerijos specialistų parengtas pieno kainos nustatymo mechanizmas turi tikslą siekti, kad nebūtų nepagrįstų, smulkiuosius gamintojus diskriminuojančių kainų, o jų skirtumai susiformuotų pagal aiškius ir skaidrius principus, dėl to kartu būtų skatinama gaminti ir supirkti daugiau geresnės kokybės pieno.

Žemės ūkio rūmų nuomonę išsakęs jų pirmininkas Bronius Markauskas pritarė Žemės ūkio ministerijos norams mažinti pieno supirkimo kainų skirtumą, tačiau, jo manymu, didžiausią įtaką tam turės bendra ekonominė situacija. Pareiškęs, kad didžiausios viltys, sprendžiant šį klausimą, siejamos su perdirbėjų pozicija, Žemės ūkio rūmų vadovas pažymėjo, jog iš esmės reikėtų susitarti, ar perdirbėjai pasiryžę nustatant pieno supirkimo kainas vadovautis naująja metodika. Tuo tarpu pieno perdirbėjų vardu pasisakiusi Lietuvos pienininkų asociacijos „Pieno centras“ direktorė Irma Pilipienė pasiūlė pereiti prie šiuolaikiškų ir ekonomiškai pagrįstų pieno supirkimo kainos nustatymo principų. Bazinė supirkimo kaina, perdirbėjų teigimu, turi būti nustatoma taip, kaip ir daugelyje Europos Sąjungos šalių, o Žemės ūkio ministerijos siūlomi nuoskaitų ir priemokų dydžiai turi būti pagrįsti ir rekomendacinio pobūdžio.

Pasitarime nuspręsta, kad visos pieno sektoriaus dalyvių grupės per savaitę Žemės ūkio ministerijai pateiktų pasiūlymus ir pastabas dėl pieno supirkimo kainos nustatymo metodikos galutinio varianto.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 66, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt