Siekiama griežčiau reglamentuoti matininkų veiklą ir atsakomybę

Data

2005 11 23

Įvertinimas
0

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-11-23 

 

SIEKIAMA GRIEŽČIAU REGLAMENTUOTI MATININKŲ VEIKLĄ IR ATSAKOMYBĘ

 

Siekiant išnagrinėti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatančių asmenų, visuomenėje populiariai vadinamų matininkais, veiklos problematiką, įvertinti nekilnojamojo turto formavimą reglamentuojančius teisės aktus bei pasiūlyti galimus jų pakeitimus matininkų asmeninės atsakomybės atžvilgiu, žemės ūkio ministrės Kazimieros Prunskienės įsakymu  2005 m. birželio 14 d. Nr. 3D-314 buvo sudaryta tarpžinybinė darbo grupė.

Kaip informavo Nacionalinės žemės tarnybos Kadastrų ir geodezijos departamento direktorius Saulius Urbanas, darbo grupė surinko informaciją, kaip kitose valstybėse reglamentuojama kadastrinius matavimus vykdančių asmenų veikla, peržiūrėjo Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus bei įvertino specialistų keliamas problemas.

Išanalizavusi turimus duomenis, darbo grupė nustatė, kad kadastrinius matavimus vykdančių asmenų kontrolė nėra efektyvi, nėra reglamentuota jų asmeninė atsakomybė, neapibrėžtos procedūros dėl žalos, susidariusios atlikus nekokybiškus kadastrinius matavimus, atlyginimo, taip pat nepakankamai  keliama matavimus vykdančių asmenų kvalifikacija, nereglamentuota nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų valstybinė ekspertizė.

Pasak direktoriaus Sauliaus Urbano, darbo grupė nutarė, jog siekiant sugriežtinti kadastrinių matavimų kontrolę ir atsakomybę, tikslinga ne priimti atskirą Matininkų įstatymą (šiuo metu tokio įstatymo projektas įregistruotas Lietuvos Respublikos Seime), tačiau patikslinti Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro bei Lietuvos Respublikos statybos įstatymus. Parengtos šių įstatymų, kuriuos galima rasti ir Žemės ūkio ministerijos interneto tinklalapyje (www.old.zum.lt),  pataisos pateiktos derinti suinteresuotoms institucijoms.

Darbo grupės siūlomos įstatymų pataisos apibrėžia ne tik įmonių, bet ir asmeninę matininkų atsakomybę, suteikiant jiems kvalifikacinius pažymėjimus. Norint užtikrinti aukštą kadastrinius matavimus atliekančiųjų asmenų kvalifikaciją, teisę gauti šiuos pažymėjimus įgis tik turintys tam tikrą, įstatyme reglamentuotą, išsilavinimą asmenys. Taip pat numatyta Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoti nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų valstybinę ekspertizę, reglamentuotos žalos, dėl netinkamų veiksmų atliekant nekilnojamojo turto kadastrinius matavimus, atlyginimo procedūros, darbus atliekančios įmonės įpareigojamos apsidrausti privalomuoju profesinės civilinės atsakomybės draudimu.

„Įstatymų pataisomis norima sugriežtinti bei aiškiau reglamentuoti kadastrinius matavimus atliekančių asmenų (matininkų) darbų kontrolę, skirtingais matavimo metodais nustatytų duomenų įrašymo Nekilnojamojo turto kadastre nuostatas“, - reziumavo Nacionalinės žemės tarnybos Kadastrų ir geodezijos departamento direktorius Saulius Urbanas.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 16,  faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt