Seminaras apie garantinio fondo galimybes

Data

2001 12 22

Įvertinimas
0

  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Atstovė spaudai

Tel.: 391 -  019;  Mob.: 8-286-07058;  Fax.: 391 - 015;
http//www.old.zum.lt; el.paštas: vilmak@zum.lt

Informacija 2001 m. gruodžio 22d.

SEMINARAS APIE GARANTINIO FONDO GALIMYBES

Š.m. gruodžio 19 ir 21 dienomis Žemės ūkio paskolų garantijų fondas organizavo informacinį seminarą, kuriame dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio paskolų garantijų fondo bei Vilniaus apskrities Žemės ūkio, Hansa-LTB, Vilniaus ir Šiaulių, bei Kredyt Bank S.A., Nordea Bank Finland Plc, Vereinsbank bei NORD/LB bankų darbuotojai.

Kaip informavo Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė, seminaro metu buvo pasidalinta darbo patirtimi bei informacija apie investavimo galimybes ir teikiamas Bankų ir Garantijų fondas paslaugas klientams, norintiems modernizuoti ūkius, pradėti ar plėsti savo verslą, kuriant naujas darbo vietas kaime, taip pat buvo aptartos SAPARD programos finansavimo galimybės.

Vilma KAVALIAUSKIENĖ

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Pranešimai siunčiami kompiuteriu. Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.