Šakių rajone sprendžiama, kaip pagerinti geriamojo vandens kokybę

Data

2012 10 25

Įvertinimas
0

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad imtasi skubiai spręsti, kaip pagerinti viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybę Šakių rajono Būblelių kaimo gyventojams. Specialistų dėmesio šiam kaimui vandenį tiekianti UAB „Šakių vandenys“ Būblelių vandenvietė sulaukė paaiškėjus, kad jos tiekiamame vandenyje amonio kiekis nustatytas specifikuotas vertes viršija 7 kartus, o bendrasis geležies kiekis – net 36 kartus.

„Amonis ir bendroji geležis geriamajame vandenyje yra ne saugos, bet kokybės rodikliai. Tai reiškia, kad geležingas ar iki tam tikro lygio amoniu prisotintas vanduo yra saugus vartoti, tačiau jei geležies ar amonio koncentracija yra labai didelė, vandens kokybė tampa nepriimtina, gali kelti riziką vartotojų sveikatai. Būtent dėl to yra nustatytos specifikuotos šių medžiagų koncentracijos ar vertės, kurios neturėtų būti viršijamos. Daugelio Lietuvos vandenviečių problema – gan dideli gamtinės kilmės geležies junginių vandenyje kiekiai, bet Būblelių vandenvietėje nustatyta geležies koncentracija – išskirtinai aukšta“, – pabrėžė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Galdikienė.

UAB „Šakių vandenys“ Būblelių vandenvietės vandenį naudoja 300 Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus moksleivių ir 70 darbuotojų bei 90 Būblelių kaimo gyventojų. Atlikus šios vandenvietės tiekiamo geriamojo vandens mikrobiologinius ir cheminius mėginių tyrimus, nustatyta, kad mikrobiologinių tyrimų rezultatai atitiko reikalavimus, tačiau bendrasis geležies kiekis 36 kartus, amonio kiekis - 7 kartus viršijo nustatytas specifikuotas vertes (bendrasis geležies kiekis – 7 270 µg/l, kai specifikuota vertė – iki 200 µg/l, amonio kiekis – 3,50 mg/l, kai specifikuota vertė – iki 0,5 mg/l).

Įvertinus tyrimų rezultatus, Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba įpareigojo UAB „Šakių vandenys“ nedelsiant imtis priemonių ir užtikrinti, kad gyventojams būtų tiekiamas kokybiškas geriamasis vanduo. Todėl geriamojo vandens tiekėjas, iš anksto informavęs gyventojus, keletui dienų sustabdė vandens tiekimą. Šiuo metui vartotojams užtikrintas alternatyvus geriamojo vandens tiekimas – jis vežamas cisternomis. UAB „Šakių vandenys“, siekdama kiek įmanoma sumažinti geležies kiekį vandenyje, įsipareigojo iki šių metų spalio 25 d. atlikti vandens tinklų dezinfekciją, praplovimą bei kitus darbus.

„Būblelių vandenvietėje geležies šalinimo įrenginiai buvo įrengti prieš 30 metų, tačiau jie susidėvėjo. Norint pagerinti geriamojo vandens kokybę, šioje vandenvietėje būtina atnaujinti vandens gerinimo įrenginius. Mūsų žiniomis, UAB „Šakių vandenys“ kreipėsi į Šakių rajono savivaldybę su prašymu skirti lėšų vandens gerinimo įrenginiams Būblelių vandenvietėje įrengti. Žinome, kad savivaldybė numatė lėšas šiems darbams ir įrenginių statyba turėtų prasidėti dar šiais metais“, – sakė V. Galdikienė.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kontroliuoja daugiau nei 300 geriamojo vandens tiekėjų, kurie aptarnauja apie 2 tūkstančius vandenviečių ir jų kompleksų. Geriamojo vandens tiekėjų atliekamos programinės priežiūros ir valstybinės kontrolės duomenys rodo, kad kai kur viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybė nėra pakankama. Pagrindinė kokybės problema – padidėję gamtinės kilmės geležies junginių kiekiai.

Nustačius, kad geriamasis vanduo neatitinka teisės aktų reikalavimų, vandens tiekėjai laikinai pagerina geriamojo vandens kokybę atlikdami vandentiekio trasų praplovimus, kai kuriais atvejais keičiami vamzdynai. Tačiau daugeliu atvejų geriamojo vandens kokybės gerinimo problemas galima išspręsti tik modernizuojant vandentiekius, įrengiant vandens gerinimo įrenginius. Todėl Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba reikalauja, kad geriamojo vandens tiekėjai turėtų konkrečius planus ir priemones užtikrinti geriamojo vandens kokybę, šiuos planus vykdytų ir apie jų vykdymą informuotų vartotojus.

Per 9 šių metų mėnesius Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ištyrė 24 vartotojų skundus dėl viešai tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės, 16 jų buvo pagrįsti. Dažniausiai vartotojai skundžiasi dėl nepriimtinos geriamojo vandens kokybės, ypač dėl padidinto geležies, mangano kiekio.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija