Rengiamas naujas Europos Tarybos reglamentas dėl augalų apsaugos priemonių tiekimo į rinką

Data

2006 12 22

Įvertinimas
0

 

Žemės ūkio ministerija


2006-12-22

 

RENGIAMAS NAUJAS EUROPOS TARYBOS REGLAMENTAS DĖL AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ TIEKIMO Į RINKĄ

 

Dabartinė padėtis

Augalų apsaugos produktų registravimas – administracinis veiksmas, kuriuo valstybės institucija ūkio subjektui pagal pateiktą paraišką suteikia teisę augalų apsaugos produktą tiekti į rinką.

Augalų apsaugos produktų tiekimą į rinką dabar reglamentuoja Europos Tarybos (ET) direktyva 91/414/EEB. Vadovaujantis šia direktyva, veikliosios medžiagos vertinamos ir sprendimai dėl jų įrašymo į šios direktyvos I priedą priimami ES lygiu, augalų apsaugos produktai registruojami kiekvienoje ES šalyje. ES šalys gali laisvanoriškai pripažinti ir kitų ES šalių augalų apsaugos produktų registraciją, jeigu jų žemės ūkio, fitosanitarijos ir aplinkos sąlygos, susijusios su augalų apsaugos produktų naudojimu, yra panašios.

Reglamento projektas

Europos Parlamentas ir Taryba siūlo naują reglamentą dėl augalų apsaugos produktų tiekimo į rinką. Reglamento projektas keičia dabar galiojančią ET direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos ir panaikina ET direktyvą 79/117/ EEB, draudžiančią tiekti į rinką ir naudoti augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra tam tikrų veikliųjų medžiagų.

Reglamento projektas nustato, kaip sudaryti priimtinų veikliųjų ir apsauginių medžiagų sąrašą ir kaip ES valstybėse registruoti augalų apsaugos produktus, turinčius savo sudėtyje šių medžiagų. Taip palengvės valstybių narių darbas, nes patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašas pagal reglamentą įsigalios tiesiogiai, jo nebereikės perkelti į nacionalinę teisę.

Valstybės narės suskirstomos į zonas (Lietuva priskirta ,,A“ – Šiaurės šalių – zonai kartu su Danija, Švedija, Suomija, Latvija ir Estija). Reglamentu nustatoma, kad visos tos pačios zonos šalys privalo pripažinti augalų apsaugos produktų registraciją ir taip išvengti darbų dubliavimo. Pvz., jei vienoje iš tos pačios zonos šalių augalų apsaugos produktas yra įregistruotas, tai ir kitos tos pačios zonos valstybės, jei joms yra pateikiama paraiška įregistruoti augalų apsaugos produktą, registraciją privalo pripažinti. Reglamento projektas įpareigoja vesti apskaitą ir atlikti augalų apsaugos produktų kontrolę, nustato veikliųjų medžiagų ir apsauginių medžiagų vertinimo kriterijus bei sprendimų dėl jų priėmimo procedūrą.

Įvedama ir nauja nuostata: jei veikliosios medžiagos yra identifikuojamos kaip keliančios riziką žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, kiekviena valstybė narė pati turi atlikti augalų apsaugos produktų, į kurių sudėtį įeina tos veikliosios medžiagos, lyginamąjį vertinimą. Registruodamos minėtuosius augalų apsaugos produktus, šalys, rizikingas veikliąsias medžiagas privalo pakeisti mažiau pavojingomis.

Naujojo reglamento nauda

Privalomas augalų apsaugos produktų registravimas tarp tos pačios zonos šalių bus naudingas pramonei, nes, supaprastinus procedūras, valstybinės institucijos greičiau priims sprendimus dėl augalų apsaugos produktų registravimo. Rinkoje bus daugiau augalų apsaugos produktų ir ūkininkai turės galimybę juos įsigyti ir naudoti. Tačiau valstybinės institucijos, vertindamos duomenis augalų apsaugos produktams registruoti, turės atsižvelgti ne tik į savo šalies sąlygas, bet ir į visos zonos ypatumus.

Pritaikius reglamento nuostatą, kad riziką keliančios veikliosios medžiagos augalų apsaugos produktuose turi būti pakeistos mažiau kenksmingomis, pagerės vartotojų sveikatos ir aplinkos apsauga.

Lietuvos pasiūlymai

Naujas reglamentas sukėlė susidomėjimą visose ES šalyse. Šalys pateikė labai daug pasiūlymų ir komentarų, todėl šio reglamento svarstymas vis dar tęsiasi. Svarstymo metu Lietuva taip pat pateikė pasiūlymų dėl tam tikrų reglamento nuostatų.

Lietuva siūlo įtraukti nuostatą, kad kiekviena ES šalis galėtų savanoriškai pripažinti augalų apsaugos produktų registraciją ir iš kitų ES zonų, kurių klimatinės, žemės ūkio ir fitosanitarijos sąlygos yra panašios, jei toks augalų apsaugos produktas šaliai narei yra reikalingas.

Lietuvos ūkininkams labai trūksta augalų apsaugos produktų mažais plotais auginamiems augalams, todėl siūloma reglamento projekte įrašyti atskirą nuostatą dėl tokių produktų registravimo, kad būtų sudarytos sąlygos tiekti į rinką daugiau tokių augalų apsaugos produktų.

Daug problemų kyla dėl analogiškų augalų apsaugos produktų importo, nes nėra vieningų kriterijų dėl jų kilmės ir identiškumo įvertinimo, todėl Lietuva siūlo reglamentuoti ir analogiškų augalų apsaugos produktų tiekimą į rinką.

Lietuva siūlo reglamentuoti ir augalų apsaugos produktų, skirtų individualiems (neprofesionaliems) naudotojams, registravimą, nes ES šalyse nėra bendrų tokių produktų vertinimo kriterijų. Tikimasi, kad Lietuvos siūlomos nuostatos bus įtrauktos į naująjį reglamentą.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija
tel. (8~5) 239 10 18; el. paštas
spauda@zum.lt