Pritarta įstatymų projektams

Data

1999 12 21

Įvertinimas
0

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija
Ryšių su visuomene skyrius
Tel.: 391 - 019, 391 - 018; Fax.: 391 - 015;
Cituojant Ryšių su visuomene skyriaus pranešimus, šaltinį pra?ome nurodyti

Informacija žurnalistams 1999 m. gruodžio 21 d.

PRITARTA ĮSTATYMŲ PROJEKTAMS

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė trims Žemės ūkio ministerijos parengtiems įstatymų projektams ir nutarė teikti juos Seimui. Siūloma pataisyti bei papildyti šiuo metu galiojantį Žemės įstatymą, pakeičiant ir papildant kai kuriuos straipsnius. Teikiamas svarstyti Žemės nuomos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15 ir 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas bei Žemės reformos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.

Kaip sakė Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės ūkio ministerijos Žemėtvarkos skyriaus viršininkas Albinas KADŪNAS, pagrindinė naujai teikiamo Žemės įstatymo projekto nuostata yra ta, jog keičiant pagrindinę tikslinę žemės ūkio paskirties žemės naudojimo paskirtį į kitą paskirtį, atsisakoma žemės ūkio gamybos nuostolių atlyginimo nes tai turėjo prasmę tik sovietiniais metais ir dabar nebepateisinama nei ekonominiu, nei juridiniu požiūriu, be to, tai komplikuoja investicijas. Taip pat šio įstatymo projekte numatyta valstybės žemės nuomą perduoti vietos savivaldos institucijoms, bei atsisakyti nepagrįsto Vyriausybės apkrovimo žemės naudojimo paskirties keitimo visuomenės poreikiams klausimais, perduodant juos spręsti apskričių viršininkams (priėmus Teritorijų planavimo įstatymą Vyriausybės sprendimas nėra toks aktualus kaip anksčiau). Ištaisomas dar vienas galiojančio Žemės įstatymo trūkumas – iki šiol nebuvo nustatyta, kas atstovauja valstybei, jeigu prireikia pirkti privačią žemę. Naujasis teikiamo įstatymo projektas numato, jog valstybei atstovauja apskrities viršininkas.

Parengtame projekte galiojančio Žemės reformos įstatymo nuostatos keičiamos ir papildomos atsižvelgiant į 1999 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtą “Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą”. Įstatymo projekte apibrėžiamos namų valdos, kadastrinės vietovės sąvokos, patikslinama piliečių įsigyjančių žemę eilė, numatoma galimybė kaimo vietovėje namų valdų žemės sklypų ribas bei dydžius nustatyti žemės reformos žemėtvarkos projektuose. Siekiant sutaupyti biudžeto lėšas numatyta, kad žemės reformos žemėtvarkos projekte suformuotų žemės, miško sklypų patikslinimas, pakartotinis dokumentų rengimas, susijęs su piliečių išreikštos valios pakeitimu būtų vykdomas piliečių lėšomis. Projekte numatyta, kad sprendimus nuomoti žemę miestų teritorijose priima savivaldybės meras.

Žemės nuomos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekte numatoma, kad savivaldybėms valdymo teisę suteiktoje teritorijoje, t. y. miestuose, žemę išnuomoja ne apskričių viršininkai, o savivaldybės. Taip pat įstatymo projekte numatoma, kad tais atvejais, kai žemės sklypas išnuomojamas žemės gelmių ištekliams ir ertmėms naudoti, žemės nuomos terminas nustatomas tam pačiam laikotarpiui (iki naudingų iškasenų išteklių išnaudojimo). Įtvirtinama nuostata, kad ir tais atvejais, kai nuomojamas žemės sklypas iš asmens paimamas visuomenės poreikiams, kitas žemės sklypas šiam asmeniui išnuomojamas ne aukciono tvarka.

ŽŪM Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Gaidytė, tel. : 391 017