Prioritetas – aiški ir skaidri kainodara

Data

2018 11 22

Įvertinimas
1
checklist-2077020_960_720[1].jpg

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), siekdama  nustatyti žalio pieno rinkos skaidrumo užtikrinimo priemones, su socialiniais partneriais derina LR ūkio subjektų, perkančių ir parduodančių žalią pieną bei prekiaujančių pieno gaminiais nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo keitimo projektą.

Esminis šio projekto tikslas – aiški ir visiems teisinga kainodara.

Pieno tarybos posėdyje diskutuota, kad pieno pirkėjai ir pardavėjai galėtų rinktis kainodaros principus: pieno pirkimo kainą nustatyti pagal grupes ar pieno pirkimo kainą apskaičiuoti pagal „formulę“, t. y. pagal sutartus veiksnius. Pieno tarybos nariai iki kito posėdžio apsispręs, kaip tai turėtų būti taikoma, kiek grupių turi likti ir pagrįs tai ekonomiškai.

Pagrindiniai kainodaros principai

Pieno pirkėjai ir pardavėjai, pasirinkę pirkti–parduoti pieną pagal grupes, turėtų mokėti vienodą kainą už vienodos kokybės pieno litrą visiems pieno pardavėjams, esantiems toje grupėje. Sumažėjus pieno kiekiui iki 10 proc. ne ilgiau kaip 1 mėnesį, pieno pardavėjui būtų taikoma „didesnės“ grupės kaina.

Projekte siūloma įteisinti galimybę už žalią pieną atsiskaityti pagal žalio pieno pirkėjo ir pardavėjo pasirinktą žalio pieno pirkimo kainos apskaičiavimo būdą, t. y. „formulę“, kuri suprantama kaip žalio pieno pirkimo kainos apskaičiavimo metodika, nustatanti kokiais veiksniais remiantis bus apskaičiuojama, kaip ir kada perskaičiuojama (keičiama) žalio pieno pirkimo kaina Pieno kainos apskaičiavimo būdas turėtų būti paremtas žalio pieno ar pieno gaminių rinkos kainų pokyčiais. „Formulės“ principai turi būti aiškiai aprašyti pirkimo – pardavimo sutartyje.

Siūloma, kad žalio pieno pirkimo – pardavimo sutartis būtų sudaroma ne trumpesniam kaip 3 mėn. laikotarpiui.

Žalio pieno pirkėjas turėtų suteikti pardavėjams visą reikalingą informaciją apie jo siūlomus žalio pieno kainos apskaičiavimo būdus. Kokia informacija turi būti parteikiama pieno pardavėjams būtų nustatyta žemės ūkio ministro įsakymu.

Taip pat numatoma įpareigoti ūkio subjektus, vienašališkai nutraukus sutartį ar pakeitus žalio pieno pirkimo kainos apskaičiavimo būdą sutartyje nustatytam jo galiojimo laikotarpiui, nustatyti netesybų dydį. Netesybų dydis būtų apibrėžtas žemės ūkio ministro įsakymu.

Skaidrumui užtikrinti siūlomos priemonės

Siekiant užtikrinti žalio pieno rinkos skaidrumą, projekte siūloma skelbti informaciją apie žalio pieno pirkimo kainas bei susisteminti ir apjungti šiuo metu skalbiamą informaciją apie Lietuvos pieno sektorių ir sukurti Lietuvos pieno rinkos statistinių duomenų ir analizės internetinį puslapį, kuriame būtų skelbiama visa susisteminta informacija apie pieno rinką.

Taip pat planuojama įvesti daugelyje šalių naudojamus pieno rinkos stebėjimo indikatorius, kurių tikslas – stebėti pokyčius rinkoje ir įvertinti rinkos grąžą. Teorinė žalio pieno kaina būtų apskaičiuojama remiantis esamomis pieno gaminių rinkos kainomis.

Siūloma atsisakyti perteklinių reikalavimų

LR ūkio subjektų, perkančių ir parduodančių žalią pieną bei prekiaujančių pieno gaminiais nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo keitimo projekte siūloma panaikinti dabar galiojantį reikalavimą nurodyti žalio pieno kilmės šalį ant Lietuvos rinkai tiekiamų Lietuvoje pagamintų pieno gaminių.

Taip pat naikinti siūloma reikalavimą pagrįsti žalio pieno pirkimo kainos mažinimą.