Pratęstas tarptautinio kvietimo teikti mokslo projektų paraiškas terminas

Data

2018 11 20

Įvertinimas
1
clock-668899_1920.jpg

FACCE ERA-GAS, SusAn ir ICT-AGRI2 tarptautinio kvietimo mokslo projektams vykdyti terminas pateikti paraiškas pratęstas iki 2019 m. sausio 31 d.

Kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams vykdyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų gyvulininkystės sektoriuje mažinimo srityje paskelbtas 2018 m. spalio 8 d. interneto svetainėje https://era-susan.eu/content/2018-joint-call-announcement 

Tai bendras Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos bendrosios programos „Horizontas 2020“ trijų ERA-NET iniciatyvų FACCE ERA-GAS (Monitoring & Mitigation of Greenhouse gases from Agri- and Silviculture), SusAn (Sustainable Animal Production) ir ICT-AGRI2 (Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture) kvietimas.

Šiame tarptautiniame kvietime pageidaujami bendrai vykdomi taikomųjų mokslinių tyrimų projektai, kurių rezultatai, mažinant gyvulininkystėje išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, būtų akivaizdūs per 5–10 metų. Projekto trukmė – 24–36 mėn.

Tarptautinio kvietimo fondas siekia apie 17 mln. eurų. Žemės ūkio ministerijos indėlis – 200 tūkst. eurų. Finansavimas bus teikiamas projektams (maksimali galima vieno projekto vertė 100 tūkst.), kuriuose dalyvauja Lietuvos institucijos, vykdančios mokslinius tyrimus.

Paraiškos priimamos anglų kalba adresu www.ict-agri.eu iki 2019 m. sausio 31 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą čia.