Pratęstas draudimas prekiauti unguriais

Data

2012 01 10

Įvertinimas
0

            Europos Sąjungos institucijos, remdamosi Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) nuostatomis, nutarė iki 2012 m. gruodžio 31 d. pratęsti draudimą eksportuoti iš ES ir importuoti į ES europinius ungurius (lot. Anguilla anguilla, angl. European eel). Atkreiptinas dėmesys, kad šis draudimas netaikomas prekybai unguriais ir ungurių gaminiais tarp ES šalių.

          Gyvų ungurių, sugautų iki 2009 m. kovo 13 d., eksportas ir importas draudžiamas jau nuo 2011 m. balandžio 1 d. Gaminiams, pagamintiems iš ungurių, sugautų iki 2009 m. kovo 13 d., taikoma laikina išimtis – šiuos gaminius leidžiama eksportuoti iš ES ir importuoti į ES iki 2012 m. balandžio 1 d.

            Minėtuosius prekybos draudimus  lėmė ES siekis atkurti smarkiai išeikvotus europinių ungurių išteklius, kurių atsinaujinimo lygis, palyginti su 1980 m., šiuo metu tesiekia 1 proc.  ES Taryba, 2007 m. rugsėjo 18 d. priėmusi reglamentą Nr.1100/2007, nustatantį priemones europinių ungurių ištekliams atkurti, įpareigojo šalis nares (tarp jų ir Lietuvą), kurių teritorijose esantys upių baseinai yra natūralios europinių ungurių  buveinės, parengti ungurių išteklių valdymo planus. Šiais planais siekiama atkurti ungurių išteklius mažinant jų žvejybą, gerinant migracijos sąlygas ir įžuvinant Europos vandens telkinius ungurių jaunikliais. Dėl to unguriai buvo įtraukti į CITES konvencijos II priedą, kuriame išvardintų rūšių egzemplioriams yra taikomas specialus prekybos reguliavimas. Platesnę informaciją apie CITES konvencijos reikalavimus galima rasti Muitinės tinklalapyje adresu http://www.cust.lt/web/guest/verslui/apribojimai/cites.

 

 

Parengta pagal Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pateiktą informaciją