Pradedama įgyvendinti nauja ES paramos priemonė

Data

2003 12 30

Įvertinimas
0

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS

 

Informacija

 

2003 m. gruodžio 30 d.


Tel.: 239 10 16,  Faks.: 239 10 15;
http://www.old.zum.lt ; el.paštas: [email protected]

 

PRADEDAMA  ĮGYVENDINTI NAUJA ES PARAMOS PRIEMONĖ

 

 

 „2004 – 2006 metais dešimt naujųjų ES narių gaus Europos Sąjungos paramą pagal Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę (angl. Transition Facilities). Ji plėtos ir stiprins tų šalių valstybės institucijų administracinius gebėjimus įgyvendinant ES teisės aktus, užtikrinant jų vykdymą bei skatins institucijų keitimąsi patirtimi“, - informavo Žemės ūkio ministerijos Tarptautinių projektų ir programų koordinavimo skyriaus vedėja Loreta Petrašiūnaitė.

Lietuvos valstybės institucijų (t.y. ministerijų ir jų reguliavimo srities institucijų) administracinių gebėjimų stiprinimui pagal naująją priemonę numatoma skirti 24 mln. eurų, iš jų 12 mln. eurų - 2004 m., 8 mln. eurų - 2005 m. ir 4 mln. eurų – 2006 m.  Žemės ūkio srities projektams finansuoti 2004 m. bus skirta 5,436 mln. eurų.

Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonė tęs ES nacionalinės PHARE programos ikiįstojiminiu laikotarpiu pradėtus darbus. Pagal 2003 m. gruodžio mėnesį pasibaigsiančią PHARE programą, Lietuvos žemės ūkiui nuo 1991 metų buvo skirta 64 700 000 eurų. Iš viso buvo įgyvendinti ir baigiami įgyvendinti 65 projektai.

Pasak Tarptautinių projektų ir programų koordinavimo skyriaus vedėjos Loretos Petrašiūnaitės, šiuo metu rengiami Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektai, skirti administracinių gebėjimų, susijusių su maisto sauga, žemės ūkio ir kaimo plėtra bei kontrolės struktūrų diegimu, stiprinimui.

Žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities institucijos ES paramai gauti rengia šiuos projektus:

1) Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vykdomam tiesioginių išmokų, pieno kvotų ir kaimo plėtros priemonių administravimui (bendra projekto vertė - 680 000 eurų);

2) Žuvininkystės duomenų bazių veikimo pagal naujausius ES reikalavimus tobulinimas bei administracinių gebėjimų stiprinimas žuvų ir žuvininkystės produktų rinkos organizavimo ir verslinės žvejybos kontrolės srityse (bendra projekto vertė - 696 000 eurų);

3) Administracinių gebėjimų bei kontrolės sistemos stiprinimas augalininkystės srityje (bendra projekto vertė  - 1 360 000 eurų).

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bei Pasienio ir transporto valstybinė veterinarijos tarnyba ketina įgyvendinti šiuos projektus ES paramai gauti:

1) Maisto sauga – veterinarinės medicinos produktų ir pašarų kontrolės stiprinimas (bendra projekto vertė - 820 000 eurų);

2) Pasienio veterinarijos postų administracinių gebėjimų stiprinimas (bendra projekto vertė - 770 000 eurų);

3) Maisto saugos kontrolės stiprinimas, atliekant veterinarinių vaistų, pesticidų likučių, polichlorintų bifenilų, dioksinų ir kitų maisto produktuose esančių teršalų kontrolę, maisto produktų autentiškumo bei žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės nustatymo kontrolę (bendra projekto vertė - 1 110 000 eurų)

Tarptautinių projektų ir programų koordinavimo skyriaus vedėjos Loretos Petrašiūnaitės teigimu, Žemės ūkio ministerija ir tiesiogiai paramą gausiančios žemės ūkio institucijos dabar rengia pilnus projektų aprašymus, kuriuos kitais metais pateiks Finansų ministerijai galutiniam tvirtinimui.

 

Parengė Jurga Palionytė

 

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.