Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos Kuršių mariose kvotas suteikimo

Data

2016 12 29

Įvertinimas
0
fishing-net-1583687_1280.jpg

Žuvininkystės tarnyba 2017 m. sausio 19 d. 10 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį, kuriame bus be aukciono suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2017–2021 m. žvejybos Kuršių mariose kvotas.

Perleidžiamosios teisės į žvejybos Kuršių mariose kvotas be aukciono suteikiamos ūkio subjektams, 3 paskutinius kalendorinius metus iki tų metų, kuriais yra suteikiama teisė į žvejybos kvotą, turėjusiems žvejybos kvotas Kuršių mariose. Vienam ūkio subjektui skiriant ne daugiau kaip 3 procentus aplinkos ministro nustatyto bendro žvejybos limito, bet neviršijant turėtų žvejybos kvotų vidurkio per 3 paskutinius kalendorinius metus iki tų metų, kuriais yra suteikiama teisė į žvejybos kvotą (2014–2016 m.).

Nustatyti šie žvejybos Kuršių mariose 2017–2021 m. limitai:

  • iki 500 m ilgio traukiamieji tinklai – 1 vnt.;
  • 40–50 mm akių dydžio statomieji tinklaičiai – 230 vnt.;
  • 70–80 mm akių dydžio statomieji tinklaičiai – 360 vnt.;
  • marinės gaudyklės su selektyviniais intarpais – 223 vnt.;
  • stambiaakės gaudyklės (vartos) – 42 vnt.;
  • nėginės gaudyklės – 32 vnt.;
  • stintinės gaudyklės – 67 vnt.;
  • pūgžlinės-dyglinės gaudyklės – 20 vnt.;
  • dreifiniai tinklai – 4 vnt.;

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti žvejybos kvotas be aukciono, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą.

1.2. norimas gauti perleidžiamąsias teises į žvejybos Kuršių mariose kvotas;

1.3. ar yra pasinaudojęs Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos srities „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“ Europos Sąjungos parama, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą;

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

3. Žvejybą Kuršių mariose kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą, kurios forma pateikta Taisyklių 1 priede.

Dokumentai dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos Kuršių mariose kvotas suteikimo be aukciono priimami iki 2017 m. sausio 16 d. 16 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

Posėdis vyks Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 512 kab.).

Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 1187.