Pirmininkaujanti Lietuva siekia įveikti tarpinstitucinę aklavietę dėl žuvininkystės planų

Data

2013 12 09

Įvertinimas
0

Trečiadienį, gruodžio 4 d., Nuolatinių atstovų komitetas (COREPER I) patvirtino tarpinistitucinės darbo grupės tarpinę ataskaitą dėl daugiamečių žuvininkystės planų. Šia iniciatyva, pasiūlyta Airijos ir pradėta įgyvendinti pirmininkaujant Lietuvai, siekiama rasti sutarimą tarp ES įstatymų leidėjų dėl būdų, kaip sudaryti palankesnes sąlygas ir įdiegti daugiamečius planus pagal Bendrosios žuvininkystės (BŽP) politikos sąlygas.

Lapkričio 28 d. darbo grupė pateikė savo išvadas dėl bendrų išteklių, o lapkričio 28 d. ataskaitą patvirtino valstybės narės. Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupė nustatė bendrą pagrindą, kaip reikėtų vystyti bendrų išteklių planus pagal naująją ES Bendrąją žuvininkystės politiką (BŽP).

„Džiaugiuosi, kad Komitetas patvirtino tarpinę ataskaitą. Tai svarbus žingsnis siekiant sklandaus bendro teisės aktų leidėjų darbo dėl daugiamečių planų, jis būtinas, norint sėkmingai įgyvendinti naująją BŽP. Ypač dėkojame Europos Parlamento nariui Struanui Stevensonui už jo konstruktyvių bendradarbiavimą, nes šio klausimo sprendimų paieškos buvo užtrukę gerokai per ilgai. Mes, kaip teisės aktų leidėjai, esame atsakingi už tausų Europos žvejybos valdymą“, – sakė Komiteto pirmininkas, Lietuvos nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje pavaduotojas ambasadorius Arūnas Vinčiūnas.

Pirmininkaujanti Lietuva siekė padėti tvirtą pagrindą tolesniam darbui, kurį tęs kitą pusmetį pirmininkausianti Graikija. Pasak ambasadoriaus A. Vinčiūno, vis dar likę daug darbo dėl keleto rūšių žvejybos ir mišriosios žvejybos planų.

Tarpinstitucinė teisės aktų leidėjų atstovų darbo grupė buvo įsteigta po to, kai 2013 m. rugpjūtį laiškais apsikeitė Lietuvos žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna, Europos Parlamento Žuvininkystės komiteto pirmininkas Gabrielis Mato ir komisarė Maria Damanaki.

Nuo 2009 m. institucijoms skirtingai interpretuojant Lisabonos sutarties 43 straipsnį, naujų planų vykdymas ir jau esamų planų peržiūra buvo atsidūrusi aklavietėje.

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 2391 014