Pirmininkaujanti Lietuva patvirtino politinį susitarimą dėl maisto ir pašarų srities išlaidų

Data

2013 12 23

Įvertinimas
0

Nuolatinių atstovų komitete (COREPER I) valstybės narės patvirtino pirmininkaujančios Lietuvos derybose su Europos Parlamentu pasiektą politinį susitarimą dėl siūlomo reglamento, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos. Išlaidoms, susijusioms su maistu ir pašarais, 2014–2020 m. laikotarpiu numatoma skirti 1,891 milijardų eurų. 

Šis teisėkūros aktas priskiriamas sveikesnių gyvūnų ir augalų saugesnei maisto grandinei teisės aktų paketui, jis vienas pakeis kelis šiuo metu galiojančius teisinius pagrindus, kuriuose pateiktos finansinės nuostatos.

„Šis svarbus reglamentas suteikia aiškias ir modernias finansines gaires, padedančias įgyvendinti funkcionuojančią sistemą, skirtą maisto ir pašarų srities išlaidoms valdyti. Reglamentas supaprastina finansinio valdymo struktūras, juo aiškiai nustatomi tikslai ir rodikliai“, – sakė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna.

Ministras padėkojo valstybėms narėms, kad jos patvirtino su Europos Parlamentu pasiektą kompromisą – tad dosjė yra politiškai užbaigtas ir teisės aktų rengėjai iš naujo nepradės išsamių diskusijų.

Gruodžio 17 d., paskutinių trišalių derybų su Europos Parlamentu metu pirmininkaujanti Lietuva patvirtino preliminarų susitarimą dėl visų likusių klausimų.

Į politinį teisės aktų rengėjų susitarimą įtraukti šie pagrindiniai punktai:

  • vienas iš pagrindinių reglamento tikslų – prevencija;
  • veiklos, kurios bus 100 % bendrai finansuojamos, apima rimtų rizikų žmonių, augalų ir gyvūnų sveikatai prevenciją ir kontrolę ES; jos sukurtos taip, kad būtų išvengta žmonių aukų ir didelių finansinių smūgių visai Sąjungai;
  • bendro finansavimo bendrų prioritetų sąrašas yra pridėtas prie šio reglamento.

Galutinė teksto peržiūra įvyks sausį, pirmininkaujant Graikijai. Tuomet oficialiu laišku apie politinį susitarimą pirmojo svarstymo metu bus pranešta Parlamentui (sausio pabaigoje, patikslins pirmininkausianti Graikija), kad plenarinį balsavimą būtų galima surengti iki baigiantis dabartinio Europos Parlamento kadencijai (kovą ar balandį).

 

Papildoma informacija:

Veterinarinės likvidavimo programos yra labai svarbios siekiant laipsniškai panaikinti keletą išvardytų gyvūnų ligų, kurios yra endeminės tam tikrose Sąjungos vietovėse, naudojant įvairias priemones, įskaitant vakcinaciją, gyvūnų tyrimus ir kompensacijas už gyvūnų skerdimą ir nužudymą.

Skiriant ES finansavimą šioms priemonėms remti pirmenybė teikiama labai svarbioms visuomenės sveikatai ligoms, kurios daro didelį poveikį ekonomikai dėl poveikio prekybai ir pajamų nuostolių ūkininkams, gyvulininkystės plėtrai, taip pat gretimiems sektoriams.

ES augalų sveikatos priežiūros režimu ir augalų dauginamosios medžiagos priežiūros režimu pirmenybė teikiama ES žemės ūkio ir miškininkystės apsaugai, užkertant kelią nevietinių augalų kenksmingųjų organizmų patekimui ir paplitimui bei sudarant galimybę gauti sveikų augalų medžiagos ir ją naudoti augalų auginimo grandinės pradžioje.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija