Pieno gamybos kvotas bus galima ir pirkti, ir nuomoti

Data

2006 12 20

Įvertinimas
0

Žemės ūkio ministerija


2006-12-20

 

PIENO GAMYBOS KVOTAS BUS GALIMA IR PIRKTI, IR NUOMOTI

 

Keičiantis pieno gamybos kvotų sistemai, nuo 2007 metų balandžio 1 d. įsigalios naujosios pieno gamybos kvotų administravimo taisyklės.

„Pagrindinės permainos yra susijusios su kvotos įsigijimu ir perleidimu. Nuo naujųjų kvotos metų Lietuvoje įteisinama prekyba kvotomis ir jų nuoma, tačiau panaikinama galimybė perduoti kvotą su karvėmis. Kai kvota perduodama šeimos nariams, ją perduoti bus leidžiama ir be gyvulių. Nuo balandžio 1 d. įpėdinis galės perimti paveldėtą kvotą net ir tuomet, jeigu ji dėl nevykdymo jau bus paimta į specialųjį rezervą“, – informavo Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktoriaus pavaduotoja Nijolė Maksimavičienė. 

 

Kvotomis bus prekiaujama aukcione 

 

Prekyba kvotomis bus vykdoma centralizuotai – 3 kartus per metus organizuojant kvotų pardavimo aukcioną. Aukciono tvarką reglamentuojančios taisyklės yra patvirtintos ir bus paskelbtos artimiausiu metu, o įsigalios nuo 2007 m. liepos 1 d. Pirmasis aukcionas numatomas lapkričio 6 dieną.

N.Maksimavičienė paaiškino, kad, siekiant išvengti spekuliacijos kvotomis bei norint užtikrinti teisingą jų pasiskirstymą tarp gamintojų ir stabilią pieno ūkių plėtrą, naujosiose taisyklėse yra numatyta keletas apribojimų:

  • gamintojas negali parduoti iš nacionalinio rezervo gautos kvotos einamaisiais ir dar dvejus metus nuo jos gavimo iš rezervo. Tuo atveju, jei norima parduoti individualią kvotą, iš nacionalinio rezervo gauta kvotos dalis paimama atgal į rezervą;
  • gamintojas negali parduoti aukcione nusipirktos kvotos ar jos dalies einamaisiais ir dar dvejus metus po jos įsigijimo aukcione;
  • gamintojas negali parduoti savo kvotos ar jos dalies aukcione tol, kol yra išsinuomojęs kvotą ir vienerius metus po nuomos periodo pabaigos;
  • gamintojas, perdavęs kvotą ar jos dalį su visu ūkiu ir karvėmis šeimos nariui arba į nacionalinį rezervą, negali nusipirkti kvotos aukcione einamaisiais ir dar vienerius metus po perdavimo;
  • gamintojas, pardavęs kvotą ar jos dalį aukcione, einamaisiais ir dar dvejus metus negali nusipirkti kvotos aukcione.
  • gamintojas, išnuomojęs kvotą, nuomos periodo metu ir vienerius metus po jo pabaigos negali nusipirkti kvotos aukcione.  

Dėl kvotos nuomos tarsis patys gamintojai

 

Dėl kvotos nuomos tarpusavyje turės tartis patys gamintojai. Gamintojai, kurie norės dalyvauti nuomos sandoryje, turės atvykti į savivaldybę ir užpildyti nustatytos formos paraišką. Šios paraiškos bus priimamos nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki sausio 31 d. Nepaisant to, kada kvotos nuomos sandoris bus įregistruotas, jis galios visiems einamiesiems ir/arba ateinantiems kvotos metams.

N.Maksimavičienė pabrėžė, kad nuomos sandoris negalės būti nutrauktas viduryje kvotos metų, nes kvota yra teisė parduoti pieną tam tikrais kvotos metais.

Kvotų nuomai, kaip ir prekybai, taip pat bus keletas apribojimų:

  • gamintojas negali išnuomoti kvotos dalies kitiems gamintojams tais kvotos metais, kuriais yra pats išsinuomojęs kvotą, ir vienerius metus nuo jų pabaigos;
  • gamintojas negali išnuomoti turimos kvotos ar jos dalies einamuosius ir dar vienerius metus nuo kvotos gavimo iš rezervo;
  • gamintojas dvejus metus negali išsinuomoti kvotos, jei buvo perdavęs kvotą ar jos dalį su visu ūkiu, karvėmis, šeimos nariui arba į nacionalinį rezervą;
  • gamintojas, išsinuomojęs kvotą, negali dalyvauti Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ kaip ūkio perleidėjas. 

Švelninamos sankcijos dėl kvotos nevykdymo

 

Nuo ateinančių metų bendrasis rezervas vadinsis dalinamuoju. Nauja ir tai, kad sankcija už kvotos nevykdymą, t.y. paėmimas į rezervą neįvykdžius 70 proc. kvotos, bus sušvelninta. Nuo balandžio 1 d. neįvykdyta kvotos dalis bus paimta ne į bendrąjį (dalijamąjį), o į specialųjį rezervą, paliekant gamintojui galimybę ją susigrąžinti.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija
tel. (8~5) 239 10 16; el. paštas
spauda@zum.lt