Pieno gamintojus išmokos už pieną pasieks jau 2012 metų sausį

Data

2011 12 21

Įvertinimas
0

 

            Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D–929 patvirtino 2011 metų atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo taisykles. Išmokos dydis yra 70 Lt už atskaitos laikotarpiu (2006–2007 kvotos metais) parduoto pieno toną. Planuojama, kad šias išmokas gaus apie 59 tūkst. pieno gamintojų.

             Lietuvoje išmokos už pieną yra atsietos nuo gamybos, t. y. mokamos už atskaitos laikotarpiu parduotą pieną. Pagrindiniai reikalavimai išmokoms už 2011 m. gauti liko tokie patys, kaip ir 2010 m. Išmokos bus mokamos tiems gamintojams, kurie 2006–2007 kvotos metais pardavė pieną ir 2007 m. kovo 31 d. turėjo nustatytą 2006–2007 kvotos metams pieno gamybos kvotą, įregistruotą Kvotų administravimo informacinėje sistemoje. Be to, pretendentai į išmokas už pieną turi būti įsiregistravę valdos valdytojais arba partneriais Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Atkreiptinas dėmesys, kad valdos, kurioje pieno gamintojas registruotas valdytoju arba partneriu, valdytojas turi būti 2011 metais deklaravęs žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.

              VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras iki sausio 6 d. apskaičiuos išmokų sumas ir informaciją perduos Nacionalinei mokėjimo agentūrai, todėl gamintojams, atitinkantiems visus reikalavimus, jokių prašymų ar paraiškų teikti nereikia. Agentūra, patikrinusi gautus duomenis, nuo sausio 20 d. perves išmokas į gamintojų sąskaitas.

              Svarbu: jeigu gamintojas 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010 arba 2010–2011 kvotos metais pagal Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisykles perdavė kvotą kitam gamintojui, išmokos bus mokamos kvotos perėmėjui. Jeigu kvota perduodama 2011–2012 kvotos metais ir kvotos perdavėjas nėra gavęs išmokų, nes nebeturi valdos arba nedeklaravo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų 2011 metais, kvotos perėmėjas gali teikti prašymą savivaldybei dėl išmokų gavimo, tačiau būtina pridėti kvotos perdavėjo sutikimą.

                Išmokos nebus mokamos gamintojams, kurie yra patvirtinti paramos gavėjais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“. Šių gamintojų išmokas už pieną gaus jų ūkių perėmėjai, tačiau tik tuo atveju, jeigu perims kvotas.

                Šiuo metu Europos Komisija rengia įvairių lygių diskusijas dėl Bendrosios žemės ūkio politikos nuo 2014 metų. Lietuvos žemės ūkio ministerija siekia, kad būtų atsisakyta istorinių laikotarpių tiesioginėms išmokoms apskaičiuoti, taip pat parama turėtų būti kiek įmanoma suvienodinta tarp naujųjų bei senųjų ES šalių narių.

 

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8-5) 2391 016