Perskirstytas Kaimo plėtros programos lėšų rezervas

Data

2019 10 07

Įvertinimas
0
IMG_E1206.JPG

Žemės ūkio ministerija teiks Europos Komisijai pasiūlymus dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) 5 prioriteto lėšų rezervo perskirstymo.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimo stebėsenos komitetas nutarė, kad nepanaudotos lėšos, skirtos miško veisimui, būtų nukreiptos į KPP 2 prioritetą – paramai smulkiems ūkiams (8 mln. Eur) ir investicijoms į  miškininkystės technologijas ir į miško produktų perdirbimą bei rinkodarą (2 mln. Eur.)

Atkreiptinas dėmesys, kad norintieji įveisti mišką jau anksčiau pasinaudojo šia galimybe, tad 2014–2019 m. patvirtinta paramos suma tesiekia 25 proc. skirtųjų lėšų. O ir žemės plotas, kuriame galima įveisti mišką, yra baigtinis ir konkuruoja su žemės ūkio veiklai naudojamais plotais. Pareiškėjų kol kas nesudomino ir šiemet net 21 proc. išaugusios kompensacinės išmokos. 

Stebėsenos komitetas taip pat patikslino ir KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai parama teikiama išmokos forma, atrankos kriterijų proporcijas. Pareiškėjams, gavusiems subsidiją būstui kaimo vietovėse įsigyti, už atrankos kriterijų balų skaičius bus sumažintas iki 5, o kuriantiems nesezonines darbo vietas –  padidintas iki 25.