Per metus žemės ūkio produktų supirkimo kainos padidėjo 19,8 procento

Data

2010 12 27

Įvertinimas
0

 

 

Supirkimo kainos

 

Statistikos departamento duomenimis, 2010 m. lapkričio mėn., palyginti su tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu, žemės ūkio produktų supirkimo kainos padidėjo 19,8 procento. Per metus augalininkystės produktų supirkimo kainos padidėjo 37,7, o gyvulių ir gyvulininkystės – 8,9 procento. Iš augalininkystės produktų daugiausia pabrango vaisiai (4 kartus), grikiai (3,1 karto), avižos (2,4 karto), rugiai (2,3 karto), kvietrugiai (2 kartus), ankštinių augalų grūdai (78,2 proc.), kviečiai (65,2 proc.), bulvės (64,3 proc.), miežiai (58,0 proc.), rapsų sėklos (49,7 proc.), kukurūzai (49,4 proc.), daržovės (49,2 proc.). Iš gyvulių ir gyvulininkystės produktų padidėjo avių ir ožkų (40,7 proc.), natūralaus pieno (24,0 proc.), galvijų (13,5 proc.) supirkimo kainos. Kiaušiniai atpigo 24,5 procento, kiaulės – 8,0, paukščiai – 1,8, procento.

 

Per mėnesį (2010 m. lapkričio mėn., palyginti su 2010 m. spalio mėn.) žemės ūkio produktų supirkimo kainos išaugo 0,9 procento. Tokį pokytį lėmė 1,8 procento padidėjusios gyvulių ir gyvulininkystės produktų supirkimo kainos ir 0,1 procento sumažėjusios augalininkystės produktų supirkimo kainos. Iš augalininkystės produktų ypač pabrango vaisiai (3,7 karto), kukurūzai (13,1 proc.), ankštinių augalų grūdai (7,3 proc.), avižos (7,2 proc.), rapsų sėklos (7,0 proc.), kviečiai (4,2 proc.), rugiai ir miežiai (po 2,2 proc.), bulvės (2,0 proc.), daržovės (1,3 proc.). Atpigo kvietrugiai (7,4 proc.), javų mišiniai (2,9 proc.), grikiai (0,5 proc.), augalai, skirti perdirbti (0,3 proc.). Iš gyvulių ir gyvulininkystės produktų pabrango galvijai (9,2 proc.), paukščiai (6,6 proc.), natūralus pienas (0,9 proc.). Atpigo kiaulės (1,8 proc.), avys ir ožkos bei kiaušiniai (po1,2 proc.).

 

Supirkimo apimtys

 

2010 m. sausio–lapkričio mėn., palyginti su tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu, padidėjo ankštinių augalų grūdų (61 proc.), kiaulių (19 proc.), paukščių (15 proc.), bulvių (11 proc.), vaisių (7 proc.) bei avių ir ožkų (1 proc.) supirkimas. Mažiau supirkta javų (24 proc.), galvijų, kiaušinių bei daržovių (po 2 proc.), natūralaus pieno (0,1 proc.).

 

 

 

 

Žemės ūkio produktų supirkimo kainų indeksų pokyčiai


Padidėjimas, sumažėjimas (-), procentais

 

 

2010 m. lapkričio mėn., palyginti su

2009 m. lapkričio mėn.

2010 m. spalio mėn.

Iš viso

19,8

0,9

Augalininkystės produktai

37,7

-0,1

Javai

66,2

3,6

Augalai, skirti perdirbti

6,3

-0,3

Bulvės

64,3

2,0

Daržovės

49,2

1,3

Vaisiai

4,0 k.

3,7 k.

Gyvuliai ir gyvulininkystės produktai

8,9

1,8

Gyvuliai ir paukščiai

0,4

3,5

galvijai

13,5

9,2

kiaulės

-8,0

-1,8

avys ir ožkos

40,7

-1,2

paukščiai

-1,8

6,6

Gyvulininkystės produktai

15,9

0,7

natūralus pienas

24,0

0,9

kiaušiniai

-24,5

-1,2

 

 

 

Žemės ūkio produktų supirkimas sausio–lapkričio mėn., tūkst. tonų

 

 

 

2009

2010

2010 m., palyginti su  2009 m., padidėjimas, sumažėjimas (-), proc.

Augalininkystės produktai

 

 

 

Javai

2371,4

1798,0

-24

Ankštinių augalų grūdai

5,6

9,0

61

Bulvės

46,1

51,0

11

Daržovės

51,9

51,0

-2

Vaisiai

22,4

24,0

7

Gyvuliai ir gyvulininkystės produktai

 

 

 

Gyvuliai ir paukščiai (gyvasis svoris)

196,0

214,0

9

galvijai

75,1

73,6

-2

kiaulės

41,7

49,8

19

avys ir ožkos

0,1

0,1

1

paukščiai

79,1

90,5

15

Gyvulininkystės produktai

 

 

 

natūralus pienas

1186,5

1185,7

-0,1

kiaušiniai, mln. vnt.

408,0

398,0

-2

 

 

 

 

 

Statistikos departamento informacija