Per lapkričio mėnesį pradelsto termino skolos sumažėjo 13 procentų

Data

2001 12 28

Įvertinimas
0

  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Atstovė spaudai

Tel.: 391 -  019;  Mob.: 8-286-07058;  Fax.: 391 - 015;
http//www.old.zum.lt; el.paštas: vilmak@zum.lt

Informacija 2001 m. gruodžio 28d.

PER LAPKRIČIO MĖNESĮ PRADELSTO TERMINO SKOLOS SUMAŽĖJO 13 PROCENTŲ

Žemės ūkio ministerija išanalizavo ir apibendrino iš apskričių gautą informaciją apie jų teritorijoje esančių žemės ūkio produkciją superkančių bei perdirbančių pramonės įmonių atsiskaitymo su žemdirbiais būklę 2001 m. gruodžio 1 d.

Pradelsto termino skolos žemės ūkio produkcijos gamintojams 2001 m gruodžio 1 d.buvo 62,7 mln. litų, iš jų 55,4 mln. litų buvo skolingos nevykdančios ūkinės veiklos įmonės. Per 2001 m. lapkričio mėnesį šios skolos sumažėjo 9,5 mln. litų, arba 13 procentų.

Pieno pramonės įmonių pradelsto termino skolos 2001 m. gruodžio 1 d. buvo 42,2 mln. litų ir sudarė 67 procentus visų pradelsto termino skolų.

Mėsos pramonės įmonių pradelsto termino skolos 2001 m. gruodžio 1 d. buvo 12,8 mln. litų ir sudarė 20 procentų visų pradelsto termino skolų.

Grūdų pramonės įmonių pradelsto termino skolos 2001 m gruodžio 1 d. buvo 3,1 mln. litų.

Linų pramonės įmonių pradelsto termino skolos žemdirbiams 2001 gruodžio 1 d. buvo 4,6 mln. litų.

Atskirų perdirbamosios pramonės šakų įmonių pradelstos skolos 2001 m. gruodžio 1 d. buvo tokios:

Pramonės šaka

Pradelstų skolų turinčios įmonės

Pradelstų skolų suma tūkst. Lt

 

Iš viso

Iš jų nevykdančių

ūkinės veiklos

Iš viso

iš jų nevykdančių ūkinės veiklos įmonių

Mėsos pramonė

52

19

12808

8349

Pieno pramonė

23

19

42185

41672

Grūdų pramonė

11

5

3122

2345

Konservų pramonė

1

1

8

8

Maisto pramonė

1

-

13

-

iš jų cukraus pramonė

-

-

-

-

Linų pramonė

11

4

4588

3097

Iš viso

99

48

62724

55471

Pradelsto atsiskaitymo su žemdirbiais problemas trukdo spręsti ir prekybos įmonių skolos žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonėms. Pavyzdžiui, ministerijos reguliavimo sričiai priklausančios pieno pramonės įmonės gruodžio 1 d. žemdirbiams buvo skolingos 38,5 mln. litų, o prekybos įmonės perdirbamosios pramonės įmonėms 31,7 mln. litų. Be to, užsienio šalių subjektų bendra skola pieno pramonės įmonėms sudarė 42,6 mln. litų.

Bendra skola žemės ūkio produkcijos gamintojams 2001 m. gruodžio 1d. lyginant su 2001 m. lapkričio 1d. sumažėjo 55,8 mln. litų (šiuo metu ji yra 141,0 mln. litų), o lyginant su 2000 m. gruodžio 1 d. sumažėjo 55,1 mln. litų.

Vilma KAVALIAUSKIENĖ

 

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Pranešimai siunčiami kompiuteriu. Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.