Patvirtintos Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių pagrindinės kryptys

Data

2001 12 18

Įvertinimas
0

    
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Viešųjų ryšių skyrius

Tel.: 391 -  017,  Fax.: 391 - 015;
http//www.old.zum.lt; el.paštas: ausra@zum.lt

Informacija 2001 m. gruodžio 18d.

PATVIRTINTA LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ EKSPORTO SKATINIMO 2002 – 2003 METŲ PROGRAMA

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo 2002 – 2003 metų programą bei Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo 2002 – 2003 metų programos įgyvendinimo priemonių planą ir pavedė Žemės ūkio ministerijai koordinuoti ir kontroliuoti Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo 2002 – 2003 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.

Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo programos tikslas - gerinti lietuviškų žemės ūkio ir maisto produktų tarptautinį konkurencingumą ir sudaryti sąlygas eksporto plėtrai.

Kaip paaiškino Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius Vygantas Katkevičius atsižvelgiant į Europos Sąjungos bei Pasaulio Prekybos Organizacijos užsienio prekybos principus, programoje numatytos ir bus įgyvendinamos priemonės, skatinančios lietuviškų produktų įvaizdžio kūrimą (dalyvaujant tarptautinėse parodose ir kokybiškus lietuviškus žemės ūkio produktus ženklinant prekių ženklu LITFOOD) bei naujų gaminių eksportui plėtrą ir naujų rinkų paiešką, tarptautinio marketingo sistemos tobulinimą per informacinės ir konsultacinės sistemos tobulinimą (rinkti ir teikti informaciją gamintojams apie potencialias rinkas šalyje gaminamiems produktams, tęsti elektroninio lietuviškų produktų katalogo ,,Virtualioji mugė” projekto vykdymą www.food-fair.com, išplečiant duomenų bazes apie rinkų būklę įvairiose šalyse, teikti konsultacijas potencialiems eksportuotojams), užtikrinančios gerą gaminių kokybę ir maisto saugą (numatoma skatinti ūkio subjektus gaminti kokybiškus produktus), prekių pateikimo (logistikos) sistemos tobulinimą (numatoma užsienio rinkose įsteigti ir prekiauti per konsignacinius sandėlius), eksporto kreditavimo ir draudimo paslaugų plėtojimą (dalinai kompensuojant kredito draudimo kaštus).

Pagal žemės ūkio ir maisto produktų ankstesnių metų eksporto duomenis bei numatytas taikyti eksporto skatinimo priemones prognozuojama, kad įgyvendinus programą 2003 metais, lyginant su 2000 metais, eksportas padidės: pesimistiniu variantu – 10 proc., optimistiniu - 30 proc.

Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektus parengė žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta darbo grupė iš Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto, Žemės ūkio rūmų atstovų. Programos projektas apsvarstytas ir jam pritarta Žemės ūkio rūmų prezidiumo posėdyje.

Parengė Aušra RAMOŠKAITĖ

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Pranešimai siunčiami kompiuteriu. Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.