Patvirtintos veislinių galvijų vertinimo taisyklės ir metodikos

Data

2000 12 14

Įvertinimas
0
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Viešųjų ryšių sekretoriatas

Tel.: 391 -  019,   391 - 018;     Fax.: 391 - 015;
www.old.zum.lt; el.paštas: vilmak@zum.lt
Viešųjų ryšių sekretoriato viršininkė Vilma Kavaliauskienė

 Informacija 2000 m. gruodžio 14 d.

PATVIRTINTOS VEISLINIŲ GALVIJŲ VERTINIMO TAISYKLĖS IR METODIKOS

Veislinė gyvulininkystė yra prioritetinė žemės ūkio šaka. Valstybė remia veislininkystę pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintas programas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymu, žemės ūkio ministras Kęstutis Kristinaitis patvirtino karvių vertinimo, karvių eksterjero vertinimo, veislinių bulių atrankos ir įvertinimo taisykles, mėsinių veislių bulių vertinimo pagal palikuonis metodikas. Šios taisyklės ir metodikos parengtos vadovaujantis Europos Tarybos direktyvų ir Tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto taisyklių nuostatomis.

Veislinių gyvulių vertinimo tvarkos priežiūrą pavesta vykdyti Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininkas Kęstutis Juozas Saikevičius teigė, kad minėtos taisyklės ir metodikos reikalingos tam, kad įvertinus ir atrinkus tolimesniam naudojimui gyvulius, didėtų jų produktyvumas, nenukentėtų jų gyvybingumas, gerėtų gyvulininkystės ekonomiškumas, konkurencingumas, išliktų gyvulių genetinė įvairovė, būtų išsaugotos ir gerinamos veislės bei jų genofondas.

Lietuvoje iš viso yra 352 veislynai ir veislinės bandos, kuriose atliekamas veislinis – selekcinis darbas, iš jų: 214 - galvijų, 59 - kiaulių, 48 - arklių, 8 - paukščių, 7 - ožkų, 6 - avių, 7- triušių, 3 - žvėrelių. Kontroliuojant veislinių gyvulių produktyvumą ir įvertinimą, vykdant ūkių – veislynų, veislinių bandų atranką ir įvertinimą dalyvauja kontrolės asistentai, veislinių gyvulių augintojų ir veislių gerintojų asociacijų specialistai, veislių ekspertai. Visą šį darbą kontroliuoja Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rajonų valstybiniai veislininkystės inspektoriai.

Gruodžio 1 d. duomenimis, 2000 m. iš įvertintų gyvulių buvo parduotos 1405 veislinės telyčios, 1935 kiaulės, 454 arkliai, 73 ožkos, 145 avys.

 Viešųjų ryšių sekretoriatas
Cituojant pranešimus, prašome nurodyti šaltinį.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.