Patvirtintos Lietuvos bitininkystės sektoriaus 2014–2016 metų programos priemonių įgyvendinimo taisyklės

Data

2013 12 06

Įvertinimas
0

Žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-819 yra patvirtintos Lietuvos bitininkystės sektoriaus 2014–2016 metų programos priemonių įgyvendinimo taisyklės.

Primename, kad pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programą yra remiamos šios priemonės:

Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms. Ši priemonė skirta bitininkų konferencijoms, konsultavimui, informacijos sklaidai, bitininkavimo inventoriui įsigyti;

Varozės kontrolė. Šia priemone, kuri yra pati populiariausia, remiamas preparatų varozei gydyti įsigijimas;

Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas. Šios priemonės pagrindinis tikslas yra skatinti efektyviau išnaudoti natūralias bičių ganyklas Lietuvos teritorijoje. Remiami didesnieji bitynai, kurie laiko ne mažiau kaip 50 bičių šeimų. Kompensuojama iki 70 proc. įrenginių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 3 100 Lt  vieno avilių transportavimo įrenginiui ir ne daugiau kaip 1 100 Lt vienam transportavimo įrenginio priedui (bičių šeimų krovimo inventorius ir mechanizmai);

Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė. Šia priemone siekiama gerinti realizuojamo medaus kokybę, modernizuojant laboratorinę įrangą medaus kokybę tiriančiose laboratorijose, sumažinant medaus kokybės tyrimų išlaidas bitininkams.  Paramos intensyvumas iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 20 tūkst. Lt laboratoriniams įrengimams įsigyti. Kompensuojama iki 90 proc. vieno medaus mėginio kokybės tyrimo išlaidų;

Bičių šeimų atnaujinimas. Priemonės tikslas - pakeisti nežinomos kilmės, mažo produktyvumo bičių motinas produktyvesnėmis ir atsparesnėmis, remti naujų avilių įsigijimą, pakeisti nusidėvėjusias avilių dalis naujomis. Kompensuojama  iki 50 proc. už vieną veislinę Karnikos porūšio bičių motiną, taip pat iki 70 proc. kompensuojamas naujų avilių įsigijimas. Paramos pagal šią priemonę gali kreiptis mažesni bitynai, kuriuose laikoma iki 50 bičių šeimų. Jie gali įsigyti iki 5 naujų avilių arba pakeisti nusidėvėjusias avilių (ne daugiau kaip 15 avilių) dalis;

Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos. Šia priemone remiami taikomieji tyrimai bitininkavimo technologijų, kovos su varozės erkėmis, bičių produktų savybių ir kt. srityse;

Norime atkreipti bičių laikytojų, teiksiančių paramos paraiškas pagal priemones „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ ir „Bičių šeimų atnaujinimas“, kad šiais metais yra naujas reikalavimas – turėti bityno pasą (jo kopiją reikia pateikti kartu su paramos paraiška). Artimiausiu metu bus tvirtinamas paraiškų pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemones pateikimo terminas.

 

Žemės ūkio ministerija

tel. (8 5) 2 391 133