Patvirtinti privalomieji skintų gėlių kokybės reikalavimai

Data

2001 12 18

Įvertinimas
0

    
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Viešųjų ryšių skyrius

Tel.: 391 -  017,  Fax.: 391 - 015;
http//www.old.zum.lt; el.paštas: ausra@zum.lt

Informacija 2001 m. gruodžio 18d.

PATVIRTINTI PRIVALOMIEJI SKINTŲ GĖLIŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI

Žemės ūkio ministras Jeronimas Kraujelis įsakymu (2001 12 13, Nr.440) patvirtino skintų gėlių privalomuosius kokybės reikalavimus. Šie patvirtinti privalomieji kokybės reikalavimai įsigalios nuo 2002 m. liepos 1 d.

Kaip paaiškino Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir maisto departamento Kokybės skyriaus vyresnioji specialistė Virginija Vingrienė, įsakymu patvirtinti privalomieji skintų gėlių kokybės reikalavimai taikomi paruoštoms realizuoti šviežiai nuskintoms gėlėms ir gėlių žiedpumpuriams, skirtiems puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams, klasifikuojamiems Kombinuotosios prekių nomenklatūros pozicijoje 06.03.

Pagal kokybę skintos gėlės klasifikuojamos į pirmos klasės - geros kokybės skintos gėlės, būdingų rūšiai (arba - ir veislei) savybių, nesulūžusios, šviežios, be ligų sukėlėjų bei kenkėjų ir jų nepažeistos, be pesticidų likučių, nesužalotos ir be išsivystymo defektų; antros klasės - neatitinkančios visų pirmai klasei keliamų reikalavimų, tačiau jos turi būti nesulaužytos, šviežios ir be kenkėjų; ekstra klasės - be jokių defektų. Taip pat, skintos gėlės rūšiuojamos pagal ilgio skalę, pateikiamą įsakyme.

Kiekvienoje pakuotėje leistinas tam tikras skaičius skintų gėlių, neatitinkančių nurodytos klasės kokybės bei ilgio reikalavimų. Leistinų nukrypimų ribos taip pat išdėstytos: pirmos klasės skintų gėlių pakuotėje gali būti nedaugiau kaip 5 proc. gėlių su nedideliais defektais, antros klasės pakuotėje 10 proc. skintų gėlių, gali neatitikti šiai klasei keliamų reikalavimų. Tačiau leistini defektai neturi turėti neigiamos įtakos gėlių paskirčiai.

Privalomieji skintų gėlių kokybės reikalavimai parengti remiantis Europos Tarybos reglamentais, nustatančiais skintų gėlių ir dekoratyvinių žalumynų kokybės reikalavimus, skintų gėlių ženklinimo reikalavimus bei reglamentu, įgalinančiu valstybes nares imtis priemonių dėl nuolaidų kai kuriems kokybės reikalavimams, eksportuojant į trečiąsias šalis skintas gėles ir dekoratyvinius žalumynus.

Patvirtintame įsakyme taip pat pateikiami minimalūs kokybės, pakavimo bei ženklinimo reikalavimai, skintų gėlių klasifikavimas, rūšiavimas.

Parengė Aušra RAMOŠKAITĖ

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Pranešimai siunčiami kompiuteriu. Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.