Patvirtintas vienkartinės išmokos dydis

Data

2012 11 30

Įvertinimas
0

Žemės ūkio ministras 2012 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-895 patvirtino vienkartinės išmokos už plotus, populiariai vadinamos pagrindine  išmoka, dydį – 406,93 Lt/ha. Ši išmoka skiriama už 2012 m. deklaruotus ir paramos teikimo reikalavimus atitikusius plotus.

Primename, kad pagal ES teisės aktus tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų plotus mokamos nuo einamųjų metų gruodžio 1 d. iki kitų metų birželio 30 d., tačiau valstybės narės, įvertindamos situaciją, gali paankstinti mokėjimus. Lietuva, įvertinusi sudėtingą žemdirbių situaciją, nuo spalio 16 d. pradėjo mokėti avansus (200 Lt/ha). Šiuo metu jau yra išmokėta apie 430 mln. Lt. Avansus gavo apie 122,9  tūkst. pareiškėjų, t.y. beveik 78  proc. visų pareiškėjų.  Pažymėtina, kad avansai išmokami tik įvertinus pareiškėjo paraiškoje deklaruotų duomenų teisingumą ir pareiškėjų tinkamumą paramai gauti. Avansai gali būti išmokėti tik tiems pareiškėjams, kurių paraiškose nenustatyta klaidų ir neatitikimų (,,viršdeklaravimo“, ,,dvigubo deklaravimo“ atvejai arba paraiškos atrinktos pakartotinai patikrai vietoje dėl ginčų/skundų) bei atlikti visi administraciniai patikrinimai.

Vienkartinei tiesioginei išmokai už 2012 m. iš Europos Sąjungos paramos lėšų Lietuvai skiriama apie 1 mlrd. 106 mln. Lt. Šios lėšos  bus pervestos į Lietuvos valstybės biudžetą 2013 metais. Žemdirbiams, kurie gavo avansus, likusi pagrindinės išmokos, o avansų negavusiems – visa pagrindinė išmoka – bus pradėta mokėti nuo 2013 m. sausio mėnesio,  kai bus pervestos lėšos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo. 

Išsamesnės informacijos teirautis (8 5) 239 1371

Žemės ūkio ministerijos informacija