Patvirtintas valstybės garantijų limitas

Data

2020 03 23

Įvertinimas
1
euro-870757_960_720.jpg

Vyriausybė patvirtino valstybės garantijų limitą už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo prisiimamus įsipareigojimus finansų įstaigoms. 2020 metams nustatytas valstybės garantijų limitas siekia 179,5 mln. Eur. Tikimasi, kad toks limitas tiek paskolų, tiek lizingo garantijomis leis pasinaudoti visiems besikreipiantiems ūkio subjektams.

Valstybės garantijų limitas – tai prisiimamų garantinių įsipareigojimų finansų įstaigoms dydis, kurio Žemės ūkio paskolų garantijų fondas negali viršyti. 2020 metams nustatytas valstybės garantijų limitas (179,5 mln. Eur) užtikrina, kad Žemės ūkio paskolų garantijų fondui negalint vykdyti garantinių įsipareigojimų finansų įstaigoms, juos nurodyta apimtimi įvykdytų valstybė.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantiniai įsipareigojimai už finansų įstaigų žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui suteiktas paskolas, lizingo paslaugas 2020 m. vasario 29 d. sudarė 79,8 mln. Eur. Šiai dienai galimų prisiimti įsipareigojimų suma siekia beveik 100 mln. Eur. 

LRV 2020 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. 244.