Patvirtintas paramos paraiškų priėmimo grafikas 2020 metais

Data

2019 12 02

Įvertinimas
0
news_image_6496-7937.jpg

Patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2020 metais grafikas.

Apkreiptinas dėmesys į tai, kad paraiškų priėmimo grafike numatyta ir naujų priemonių / veiklos sričių, pagal kurias kitais metais pareiškėjai galės kreiptis paramos:

  •  „Apsauga nuo vilkų“ – paraiškos renkamos dviem etapais: vasario 2–28 d. ir nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.;
  •  „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas“ – paraiškos renkamos nuo balandžio 1 d. iki gegužės 4 d.

Paminėtina, kad jau pirmąjį kitų metų mėnesį renkamos paraiškos pagal keturias priemones / veiklos sritis:

  • „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ (naujos paraiškos) – nuo sausio 2 d. iki kovo 31 d. (pirmasis paraiškų rinkimo etapas);
  • „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ – nuo sausio 2 d. iki gruodžio 31 d.;
  • „EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas“ – nuo sausio 2 d. iki gruodžio 31 d.;
  • „Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas“ – nuo sausio 6 d. iki gruodžio 31 d.

Paraiškų rinkimo grafikas patvirtintas š. m. lapkričio 29 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-664, kurį galite rasti čia.