Patvirtintas naujasis reglamentas dėl spiritinių gėrimų

Data

2007 12 18

Įvertinimas
0

Žemės ūkio ministerija


2007-12-17

 

PATVIRTINTAS NAUJASIS REGLAMENTAS DĖL SPIRITINIŲ GĖRIMŲ

 

Gruodžio 17 d. Europos Sąjungos žemės ūkio ministrai pasiekė politinį susitarimą dėl naujojo reglamento dėl spiritinių gėrimų ir patvirtino pirmuoju svarstymu pasiektą Ministrų Tarybos ir Europos Parlamento susitarimą.

Naujuoju reglamentu suteikiama daugiau aiškumo spiritinių gėrimų sektorių reglamentuojantiems Europos Sąjungos (ES) teisės aktams, į vieną sujungiami du ankstesnieji reglamentai ir iš dalies pakeičiamos taisyklės, atsižvelgiant į techninius pokyčius, Pasaulio prekybos organizacijos reikalavimus bei Europos Sąjungos geografinių nuorodų sistemą. Naujajame reglamente pateikiamos aiškios visų spiritinių gėrimų apibrėžtys – jų dėka gamintojai galės lengviau parduoti savo produktus, o vartotojai gaus aiškesnę informaciją. 2005 m. gruodžio mėn. Europos Komisijai pateikus pasiūlymą dėl šio reglamento vienas labiausiai svarstytų klausimų buvo degtinės apibrėžtis. Naujajame reglamente toliau taikoma dabartinė šio gėrimo apibrėžtis, tačiau šiek tiek pakeisti ženklinimo reikalavimai. Ateityje iš grūdų ar bulvių gaminamos degtinės etiketėje bus paprasčiausiai nurodoma „degtinė“. Iš kitų žaliavų pagamintos degtinės etiketėje bus nurodoma „pagaminta iš“ ir naudotos žaliavos pavadinimas. Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

„Tarybos, Parlamento ir Komisijos per pirmąjį svarstymą pasiektas susitarimas – svarbus laimėjimas, – teigė už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga Komisijos narė Mariann Fischer Boel. – Džiaugiuosi, kad mums pavyko pragmatiškai susitarti dėl degtinės apibrėžties, nes tai leis šio svarbaus produkto gamintojams tęsti verslą. Manau, kad įsigaliojus naujajam reglamentui gamintojai galės sėkmingai tęsti veiklą, o vartotojai gaus aiškesnę informaciją.“

Naujuoju reglamentu bus apginta ES gaminamų spiritinių gėrimų reputacija, įgyta vidaus bei tarptautinėje rinkoje, nes ir toliau bus laikomasi tradicinių jų gamybos būdų. Bus kreipiamas dėmesys ir į technologijos naujoves, dėl kurių gerėja kokybė. Reglamente atsižvelgiama į susitarimo dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS susitarimas), bei Bendrojo muitų tarifų ir prekybos susitarimo, kuris yra Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties sudedamoji dalis, nuostatas. Apibrėžtys sudarytos atsižvelgiant į tradicinius kokybės užtikrinimo būdus ir atnaujintos, jeigu anksčiau tokių apibrėžčių nebuvo arba jos buvo neišsamios, o taip pat jei tas apibrėžtis buvo galima patikslinti atsižvelgiant į technologijos naujoves.

2005 m. gruodžio 15 d. Komisijai pateikus pasiūlymą ir Parlamente, ir Taryboje vyko intensyvios diskusijos. Komisija, laikydamasi tarptautinių įsipareigojimų pagal Techninių prekybos kliūčių susitarimą, apie šį pasiūlymą pranešė Pasaulio prekybos organizacijai ir nustatė dviejų mėnesių laikotarpį pastaboms teikti.

Ši procedūra sėkmingai baigta ES prekybos partneriams nepareiškus jokių esminių pastabų. 2007 m. birželio 19 d. Europos Parlamentas per pirmąjį svarstymą balsų dauguma patvirtino bendrąjį požiūrį. Po sėkmingo pranešimo Pasaulio prekybos organizacijai Komisija taip pat patvirtino Tarybos pasiūlytą kompromisą, už kurį balsavo Europos Parlamentas, ir taip buvo atvertas kelias politiniam susitarimui gruodžio 17 d. Tarybos posėdyje.

 

Parengta pagal Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informaciją

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8~5) 239 12 74 el.paštas  vrs@zum.lt