Patvirtinta žemės ūkio derybinė pozicija

Data

2000 12 21

Įvertinimas
0
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Viešųjų ryšių sekretoriatas

Tel.: 391 -  019,   391 - 018;     Fax.: 391 - 015;
www.old.zum.lt; el.paštas: vilmak@zum.lt
Viešųjų ryšių sekretoriato viršininkė Vilma Kavaliauskienė

 Informacija 2000 m. gruodžio 21 d.

Patvirtinta žemės ūkio derybinė pozicija

Šią savaitę Vyriausybės posėdyje buvo patvirtinta žemės ūkio derybinė pozicija. Žemės ūkio ministerija derybinio skyriaus Nr. 7 “Žemės ūkis” derybinę poziciją parengė vadovaudamasi 1999 m. balandžio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 475 ,,Dėl Lietuvos Respublikos derybinės pozicijos derybose dėl narystės Europos Sąjungoje”.

Nuo 2004 m. sausio mėn. 1 d. Lietuva bus pasiruošusi priimti narystės ES įsipareigojimus. Lietuvos Respublika įsipareigoja perimti ES teisės aktus (Acquis) bei bus pasiruošusi ir pajėgi įgyvendinti visą žemės ūkio Acquis nuo įstojimo į Europos Sąjungą datos.

Kaip sakė Žemės ir maisto ūkio integracijos į Europos Sąjungą departamento prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Dalia Miniataitė, Lietuva prašo trylikos pereinamųjų laikotarpių bei 24 techninių pritaikymų tam tikriems žemės ūkio sektoriams. Pavyzdžiui, pieno ir pieno produktų sektoriui prašoma pereinamojo laikotarpio iki 2009 m. sausio 1 d. tiekti į rinką įvairesnio asortimento pieną bei iki 2007 m. sausio 1 d. - Lietuvos pieno ūkiams ir juose gaunamam pienui pasiekti ES keliamus reikalavimus. Pereinamojo laikotarpio prašoma iki 2007 m. sausio 1 d. mėsos, pieno, žuvų perdirbimo įmonėms rekonstruoti (statyti) pagal ES veterinarijos reikalavimus. Iki 2007 m. sausio 1 d. prašoma pereinamojo laikotarpio gyvūnų gerovės reikalavimams skerdyklose įgyvendinti, iki 2011 m. sausio 1 d. -gyvūnų gerovės reikalavimams gyvulių auginimo bei laikymo vietose įgyvendinti. Pereinamojo laikotarpio iki 2006 m. sausio 1 d. prašoma dėl Lietuvoje augančių medžių rūšių kilmės rajonų nustatymo.

Pereinamųjų laikotarpių prašoma ir dėl Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (IAKS), dėl mokesčių už veterinarijos inspekcijas, dėl augalų sveikatos, dėl nesertifikuotų sėklų ir dauginamosios medžiagos naudojimo, dėl vario junginių naudojimo augalų apsaugai bei dėl nesertifikuoto cukraus naudojimo ekologiniuose bitininkystės ūkiuose.

Ilgiausias pereinamasis laikotarpis prašomas iki 2012 metų sausio 1 dienos, kurio metu žemės ūkio subjektai, naudodami saugomos veislės sėklą savo reikmėms, nemokėtų selekcinio mokesčio veislės savininkui.

Derybose dėl narystės Europos Sąjungoje taip pat siekiama, kad Lietuvos žemės ir maisto ūkis būtų įtrauktas į ES vieningąją rinką, visiškai įtrauktas į ES bendrąją žemės ūkio politiką, užtikrinant vieningą ir subalansuotą paramos formos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai taikymą, kad būtų užtikrintos prašomos gamybos apimtys, įvertinant tradicinę gamybą, esamą potencialą bei gamybos tendencijas ateityje.

Viešųjų ryšių sekretoriatas
Cituojant pranešimus, prašome nurodyti šaltinį.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.