Patikslinti projektų atrankos kriterijai

Data

2017 12 21

Įvertinimas
3
DSC_0686.JPG

Šią savaitę Žemės ūkio ministerijos iniciatyva buvo surengtas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) Stebėsenos komiteto, kurį sudaro įvairių ministerijų, žemdirbių savivaldos, nevyriausybinių organizacijų atstovai, posėdis. Kadangi jau 2018 m. kovo mėnesį prasidės nauji paraiškų šaukimai, posėdyje buvo apsvarstyti aktualūs KPP bei jos priemonių atrankos kriterijų keitimo ir tikslinimo klausimai.

Europos Komisijos atstovai į posėdį šįkart neatvyko, tačiau savo pastabas ir pasiūlymus atsiuntė raštu. Kaip informavo Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Palionis,  vienas svarbiausių jų pastebėjimų yra tas, kad turime per daug projektų atrankos kriterijų, o tai gali sukelti sunkumų juos patikrinant.

Posėdžio metu komiteto nariai pritarė, kad reikėtų pakeisti populiariosios priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ išmokų diferencijavimo metodiką, kuri būtų paremta masto ekonomija. Siekiant priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo pažangos, siūloma išplėsti pagal priemonę remiamų veiklų sąrašą, įtraukiant veiklas „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ ir „Ražienų laukai per žiemą“.

Diskutuojant dėl priemonės „Bendradarbiavimas” veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas“ sutarta padidinti miško savininkų valdos plotą ir smulkių ūkių valdos ekonominį dydį bei paramos intensyvumą.

Stebėsenos komiteto posėdyje patikslinti priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams”, priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”, priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sričių „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu” ir „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui” atrankos kriterijai.