Paskoloms – 80 proc. palūkanų kompensacija

Data

2019 05 22

Įvertinimas
0
bills-496229__340.jpg

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas nuo 2018 m. įgyvendina Paskolų portfelio garantijų priemonę (PPG priemonė), pagal kurią žemės ūkio subjektams sudaromos galimybės palankesnėmis sąlygomis pasiskolinti apyvartinėms lėšoms ar biologiniam turtui įsigyti esant nepakankamam užstatui. Paskoloms taikomas 80 proc. sumokėtų palūkanų kompensavimas.

Taip sudaromos palankios galimybės pasiskolinti trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti, atsiskaitymams su tiekėjais už pavasarį įsigytas trąšas, sėklas, augalų apsaugos priemones ir kt., kas ypatingai aktualu esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms ir įvertinant rizikas dėl mažesnio derliaus.

Už paskolas, suteiktas trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti su PPG priemonės garantija, suteikiama nereikšminga (de minimis) pagalba kompensuojant dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų. Palūkanos kompensuojamos už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį, jas paskaičiuoja ir atlieka Žemės ūkio paskolų garantijų fondas.

Pagrindinės sąlygos

Paskolas trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti teikia „Luminor“ bankas. Finansavimo forma – paskola arba kredito linija. Paskolos terminas – iki 36 mėn. Paskolos metų palūkanų dydis – ne didesnis kaip 5 proc. Paskolos administravimo mokestis – ne didesnis kaip 0,5 proc. paskolos sumos.

Didžiausia paskolos suma siekia iki 150 tūkst. Eur ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine gamyba, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra iki 100 tūkst. Eur. Iki 300 tūkst. Eur paskola gali būti suteikiama pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams).

Palūkanų kompensavimas pagal PPG priemonę patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-963 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Parengta pagal Žemės ūkio paskolų garantijų fondo informaciją.