Paramos kaimui traukinys įsibėgėjo

Data

2005 10 21

Įvertinimas
0

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-10-21

 

PARAMOS KAIMUI TRAUKINYS ĮSIBĖGĖJO

 

Šalies ūkininkai tvirtina, jog pagaliau pradėjo jausti realią Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) naudą. Nuo praėjusių metų vidurio, kaimo gyventojams atsirado galimybė pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis - jie galėjo teikti paraiškas finansinei paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą (BPD). Nemažas skaičius ūkininkų šia parama jau pasinaudojo.   

„Prieš mėnesį įsigijau šešių korpusų plūgą ir labai džiaugiuosi, - sakė Rokiškio rajono, Kalvių kaimo ūkininkė Aldona Venslovienė, - mano žemė nėra pati geriausia, todėl derlius labai priklauso nuo žemės apdirbimo kokybės“. 122 hektarų augalininkystės ūkį valdanti A. Venslovienė teigia, jog daugiau kaip šimtą tūkstančių litų kainavusi žemės ūkio technika labai paspartino žemės arimo darbus bei pagerino jų kokybę. Ūkininkė tvirtino, jog tvarkydama dokumentus paramai gauti buvo maloniai nustebinta valstybės įstaigų tarnautojų elgesiu. „Su biurokratizmu susidurti neteko“, - sakė ji.   

Parama pagal BPD „Investicijos į žemės ūkio valdas“ priemonę sėkmingai pasinaudojo Kauno apskrities ūkininkas  Feliksas Vaitelis. Grūdų ūkiui modernizuoti jis birželį įsigijo naują traktorių, sėjamąją, grėblį, augalinių atliekų smulkintuvą bei žemės tankinimo volą. Pasak ūkininko, visa ši technika jam kainavo apie 780 tūkst. litų – pusė jų bus kompensuota iš paramos lėšų. „Konsultanto samdymas dokumentų paruošimui ES paramai gauti atsiėjo nepigiai, - sakė F.Vaitelis, - be to, teko imti 340 tūkst. litų paskolą iš banko. Tačiau dabar tikrai nesigailiu. Įgijus techniką, žymiai padidėjo darbų sparta ir našumas, o svarbiausiai nebereikia gadinti nervų dėl visokių gedimų. Galiu bet kuriuo metu dirbti savo darbus, o tai svarbu, nes ūkio darbai labai priklauso nuo oro sąlygų“. Valdantis apie 500 hektarus žemės ūkininkas, paskolą bankui tikisi grąžinti per penkerius metus.   

Panašu, jog šalies žemdirbių lūkesčiai pildosi. Prieš Lietuvai tampant ES nare, būtent kaime ypatingai karštai buvo diskutuojama apie narystės ES privalumus ir trūkumus. Kaimo gyventojai tikėjosi permainų, dėjo daug vilčių, bet ir būgštavo dėl savo ateities. Praėjus šiek tiek daugiau nei metams, galima daryti pirmuosius apibendrinimus.

 

Paraiškų srautas milijonų dalyboms

 

Lietuvos žemės ūkiui ES parama 2004-2006 metams (įskaitant valstybės biudžeto lėšas, skirtas bendram finansavimui) siekia daugiau kaip 3,7 mlrd. litų. Be to, numatyta skirti virš 1 mlrd. litų papildomų nacionalinio biudžeto išmokų. Žemdirbių gebėjimai įsisavinti tokias milžiniškas sumas ilgai buvo šalies valdžios vyrų galvos skausmu.  Nuo kaimo gyventojų gebėjimų panaudoti ES struktūrinių fondų paramą priklauso ne tik žemės ūkio būklė, bet ir 2007-2013 metų šalies finansinės perspektyvos.   

Dabar jau akivaizdu, kad valdžios būkštavimai dėl nepakankamo kaimo žmonių aktyvumo teikiant paraiškas ES paramai gauti buvo nepagrįsti. Kai kuriose srityse žemdirbių aktyvumas viršijo prognozes. Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorės Virginijos Žoštautienės teigimu, pateiktose žemdirbių paraiškose prašomos paramos pagal BPD suma siekia 795 mln. litų, tuo tarpu numatyta skirti tik apie 663 mln. litų. 

LR Žemės ūkio ministerijai kai kuriose srityse teko skubiai atšaukti šių metų rudeninį paraiškų priėmimą. Jau po pirmųjų dviejų paraiškų priėmimo etapų paaiškėjo, jog kai kurių BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioritete numatytų priemonių žemdirbių prašoma paramos suma ženkliai viršija trejiems metams numatytas lėšas. Prašomos paramos sumos pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ sudarė 192 proc., pagal „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ priemonę – 111 proc., „Mokymas -  139,6  proc., pagal „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio vandentvarka“ – 114 proc. , o „Konsultavimo paslaugos ūkiams“ – 146 proc. visų 2004-2006 metams skirtų lėšų. „Paraiškų priėmimas pagal šias priemones buvo atšauktas, kad žemdirbiai neeikvotų savo lėšų paraiškoms ruošti ir nebūtų nuvilti vėliau“, - sakė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Virginija Žoštautienė.

 

Jauniesiems ūkininkams - pirmenybė

 

Žemės ūkio ministerijos prioritetas – jaunieji ūkininkai. Dėl nepalankios demografinės situacijos bei mažėjančio žemdirbio profesijos patrauklumo jaunimo užimtumas žemės ūkyje mažėja. Siekiant paskatinti jaunimą likti dirbti kaime, tiek ES, tiek Lietuvos teisės aktai numato daugybę lengvatų bei privilegijų. „Kaimo jaunimo pateiktų paraiškų gausa nuteikia optimistiškai, – sakė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kaimo plėtros ir struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus l. e. p.  vedėja Jurgita Stakėnienė - jei liks nepanaudotų paramos lėšų pagal kitas BPD priemones, jos bus perskirstytos, teikiant pirmenybę jauniesiems ūkininkams“. 

Pasak Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kaimo plėtros ir struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus l. e. p.  vedėjos Jurgitos Stakėnienės, nemažiau svarbūs veiksniai galintys padidinti žemės ūkio našumą - žemdirbių ir kitų susijusių su žemės ūkiu kaimo gyventojų kvalifikacija bei gebėjimas pasinaudoti ES parama. „BPD struktūrinių fondų lėšomis organizuojami mokymo kursai pagal priemonę ,,Mokymas“ yra nemokami“, - teigė Jurgita Stakėnienė. Pasak jos, mokymo institucijos bei konsultavimo paslaugų teikėjai aktyviai konkuruoja, siekdami gauti paramos lėšų suaugusiųjų konsultavimui ir švietimui.  

Paraiškų paramai gauti analizė parodė, jog melioracijos sistemų gerinimu bei žemės ūkio vandens išteklių ekologinės vertės išsaugojimu pagal BPD priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritį, labiausiai suinteresuotos savivaldybės bei kaimo bendruomenės.  

Žemės ūkio ministerija tęsia paraiškų priėmimą pagal „Žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros gerinimas“ priemonę iki spalio 31 d. Pagal priemonę „Miškų ūkis“ bei priemonės „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklos sritis „Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių“ ir „Kaimo turizmo skatinimas“ paraiškas bus galima teikti iki š.m. gruodžio 1 d.

 

Kaimo ateitis planuojama

 

Šiuo metu LR Žemės ūkio ministerijoje pradedamas rengti naujasis Kaimo plėtros planas 2007-2013 m. laikotarpiui, pagal kurį bus panaudojamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪKPF) lėšos. Yra pagrindo manyti, jog šiuo metu galiojantys prioritetai bus taikomi ir naujojo dokumento priemonėms, kurių didžioji dauguma išliks tos pačios. ŽŪM pareigūnų teigimu, per ateinantį septynmetį Lietuva turėtų atlikti esminius žemės ūkio restruktūrizavimo bei modernizavimo darbus.  

Lietuva vykdydama kaimo plėtros politiką 2007-2013 metais sieks trijų pagrindinių tikslų – didins žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumą, puoselėti aplinkosaugą ir kraštovaizdį per paramą žemės resursų valdymui, skatins gyvenimo kokybės gerinimą ir ekonominės veiklos įvairovę kaime. 

„Šiems tikslams įgyvendinti yra sudarytos penkios darbo grupės iš Žemės ūkio ministerijos, kitų ministerijų ir valstybės institucijų bei socialinių partnerių atstovų. Keturios darbo grupės sudarytos pagal Tarybos reglamente dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramos kaimo plėtrai įvardijamas kryptis, o penktoji – koordinacinė, apibendrinanti keturių darbo grupių darbo rezultatus, - sakė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Virginija Žoštautienė, - įgyvendinus pagrindinius kaimo plėtros politikos tikslų uždavinius, tiesiog žymiai pagerės tikrai nelengvas kaimo ir mažų miestelių žmonių gyvenimas“.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 18, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt