Parama biosaugai stiprinti aktyviausiai siekė pasinaudoti paukštininkystės ūkiai

Data

2020 05 14

Įvertinimas
0
DSC_2892.JPG

Nors Lietuvoje paukščių gripo protrūkių šiemet pavyko išvengti, tačiau rizika jam bei kitoms pavojingoms ligoms patekti į mūsų šalies teritoriją ir atnešti didžiulių nuostolių visam žemės ūkio sektoriui išlieka. Norėdama paskatinti ūkius aktyviau investuoti į prevenciją ir siekdama kompensuoti dalį lėšų, Žemės ūkio ministerija paankstino paramos priemonės paraiškų rinkimo pradžią. Aktyviausiai paramos biosaugai stiprinti siekė paukštininkystės ūkiai.

Parama pavojingų ligų paplitimo rizikai sumažinti teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“.

Ūkininkai, siekiantys sumažinti pavojingų ligų paplitimo grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes, dėl paramos galėjo kreiptis nuo kovo 2 d. iki balandžio 30 d.

Šiuo paraiškų rinkimo etapu biosaugai stiprinti buvo skirta 6,4 mln. Eur suma.

Pareiškėjai iki paraiškos pateikimo turėjo nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip vienus metus, vykdyti gyvulininkystės veiklą, realizuoti produkciją rinkoje ir gauti pajamų iš veiklos, į kurios biosaugą investuoja. Pajamos iš žemės ūkio sektoriaus ataskaitiniais metais turėjo sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.

Paramos intensyvumas – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, didžiausia galima paramos suma projektui – 70 tūkst. Eur ir 200 Eur 1 sutartiniam gyvuliui (SG), jei prašoma paramos suma viršija 4 tūkst. Eur.

Pareiškėjai galėjo teikti tik vieną paramos paraišką tai pačiai ūkinių gyvūnų laikymo vietai, tačiau pareiškėjo teikiamų paramos paraiškų skaičius pagal priemonę nebuvo ribojamas. Didžiausia bendra vieno paramos gavėjo (taip pat ir susijusių asmenų) gauta paramos suma negalėjo viršyti 300 tūkst. Eur pagal priemonę.

Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, iš viso per 2 mėnesius buvo pateiktos 63 paraiškos, kuriose prašoma 1,7 mln. Eur paramos. 

 

Sektorius

Pateikta paraiškų (vnt.)

Prašoma paramos suma (Eur)

Avininkystė

1

3 954

Kiaulininkystė

17

888 335

Mėsinė galvijininkystė

4

31 335

Paukštininkystė

40

776 559

Kita

1

6 939

 

Daugiausia, net 14 paraiškų, pateikta Kaišiadorių r. savivaldybėje – joje paukštininkystės ūkių biosaugai buvo paprašyta  328 061 Eur paramos. Širvintų r. savivaldybėje pateikta 1 paraiška, joje kiaulininkystės ūkio biosaugai paprašyta 46 456 Eur, Vilniaus r. savivaldybėje – 3 paraiškos, paprašyta 150 917 Eur, Lazdijų r. savivaldybėje – 4 paraiškos, paprašyta 42 447 Eur. Kitų rajonų savivaldybėse pateikta po 2 ar 1 paraišką.