exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Paminėtas Žemės ūkio ministerijos 95 metų jubiliejus

Data

2013 12 20

Įvertinimas
0

Gruodžio 20 d. Žemės ūkio ministerijoje buvo paminėtos jos įkūrimo 95-osios metinės. Padėkomis ir garbės ženklais už ilgametį, nepriekaištingą darbą, indėlį plėtojant Lietuvos žemės ūkio sektorių buvo pagerbti nusipelnę ministerijos darbuotojai ir visuomenės veikėjai.

Minėjimo metu buvo demonstruotas ir dokumentinis filmas, kuriame apžvelgta ministerijos veikla nuo įkūrimo iki šių dienų.

1918 m. lapkritį valstybingumą atkūrusioje Lietuvoje žemės ūkiui tvarkyti buvo įkurta Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerija, kuriai vadovauti paskirtas agronomas Juozas Tūbelis. Ministerijai teko išgyventi ne vieną sunkų istorijos laikotarpį. Lietuvą okupavus sovietams, ministerijos pavadinimai ir funkcijos nuolat keitėsi, visus reikalus jau sprendė ne Vilnius, o Maskva.  Nepriklausomos Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija atkurta 1990 m. Jai buvo patikėta administruoti ne tik žemės ūkį, bet ir maisto pramonę, žuvininkystę. Savo veikloje remdamasi rinkos ekonomikos principais, ministerija sukūrė palankią teisinę, ekonominę aplinką ir sąlygas šių šakų bei kaimo plėtrai, sėkmingai susiejo ES bendrąją žemės ūkio politiką su valstybės politika ir nacionaliniais interesais.

„Tikrai turime kuo pasidžiaugti po 95 metų. Ši jubiliejinė data sutampa ir su Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pabaiga, ir su artėjančių naujuoju finansiniu laikotarpiu. Žemės ūkio ministerija nuveikė daug svarbių darbų, vykdydama žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką. Visa tai – gero komandinio darbo rezultatas“, – pasiekimais ir atliktais darbais pasidžiaugė žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna. Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius įteikė ministrui komiteto padėką už sėkmingą pirmininkavimą ES Tarybai.

Žemės ūkio ministras V.Jukna Žemės ūkio ministerijos garbės ženklus asmeniškai įteikė:

-Profesoriui emeritui habilituotam daktarui Česlovui Juknai už pedagoginį mokslinį darbą gyvulininkystės srityje,

-Silvestrui Staliūnui už nuopelnus Lietuvos žemėtvarkai,

-Vincui Andriuškevičiui – Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiajam specialistui už nuopelnus įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio politiką,

-Rimantui Krasuckiui – Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriui už nuopelnus įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio politiką,

-Zitai Spūdytei – Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vyriausiajai specialistei už nuopelnus įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio politiką,

-Jurgitai Stakėnienei – Kaimo plėtros departamento direktore už nuopelnus įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio politiką.

Padėkas ministerijos įkūrimo 95-mečio proga „už nuoširdų darbą, profesionalumą ir kvalifikuotą veiklą įgyvendinant žemės ūkio sektoriaus politiką“ žemės ūkio ministras įteikė:

-Evaldui Antaniūnui – Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiajam specialistui,

-Giletai Buitkienei – Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjai,

-Vilmai Bureikaitei – Vidaus audito departamento Rizikos analizės ir kontrolės skyriaus vyriausiajai specialistei,

-Gražinai Dobkevičienei – Finansų ir biudžeto departamento Finansų ir apskaitos politikos įgyvendinimo skyriaus vyriausiajai specialistei,

-Jokūbui Drazdui – Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiajam specialistui,

-Vaidai Dumčiūtei – Žemės ir išteklių politikos departamento Žemės teisės skyriaus vyriausiajai specialistei,

-Jurgai Falkauskienei – Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento vyriausiajai specialistei,

-Petrui Garneliui – Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vyriausiajam specialistui,

-Godai Grebelienei – Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vyriausiajai specialistei,

-Agnei Gudonytei – Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausiajai specialistei,

-Neringai Gujytei – Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros skyriaus vyriausiajai specialistei,

-Vaidai Janulevičiūtei – Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus vyriausiajai specialistei,

-Jolantai Lapinskienei – Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus vyriausiajai specialistei,

-Julijai Margelytei – Teisės departamento Personalo skyriaus vyriausiajai specialistei,

-Ausmai Miškinienei – Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Kokybės politikos skyriaus vyriausiajai specialistei,

-Vaidotui Prusevičiui – Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vedėjui,

-Neringai Radišauskaitei – Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotojai,

-Almai Rasimienei – Kaimo plėtros departamento Programų priežiūros ir vertinimo skyriaus vyriausiajai specialistei,

-Ilonai Sadovskaitei – Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausiajai specialistei,

-Laurai Simonaitytei – Žuvininkystės departamento Žuvininkystės politikos skyriaus vedėjai,

-Eglei Šmitaitei – Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Dokumentų valdymo ir interesantų priėmimo skyriaus vyriausiajai specialistei,

-Neringai Tamonienei – Žemės ir išteklių politikos departamento Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojai,

-Justinai Vaišvilaitei – Protokolo skyriaus vyriausiajai specialistei,

-Genadijui Verchorubovui – Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Turto valdymo skyriaus vairuotojui,

-Agnijai Vikšnienei – Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Informacinių sistemų skyriaus vyriausiajai specialistei.

Seimo Kaimo reikalų komiteto padėkas komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius įteikė:

-Rytui Dadurkevičiui – Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Informacinių sistemų skyriaus Informacinių technologijų eksploatavimo poskyrio vyriausiajam specialistui,

-Mildai Jusienei – Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiajai specialistei,

-Antanui Karbauskui – Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Išmokų už plotus skyriaus vyriausiajam specialistui,

-Giedrei Kizevičienei – Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vyriausiajai specialistei,

-Audriui Petkevičiui – Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriui.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės padėkas Ministro Pirmininko vardu įteikė jo patarėjas žemės ūkio klausimais Adolfas Damanskis:

-Linui Lapinskui – Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyriausiajam specialistui,

-Algirdui Sereikai – Teisės departamento direktoriaus pavaduotojui,

-Dainiui Stravinskui – Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento Bendrosios žemės ūkio politikos strategijos skyriaus vedėjui,

-Veslavai Šturo – Buhalterinės apskaitos skyriaus Vidaus apskaitos poskyrio vyriausiajai specialistei,

-Tomai Tuzovaitei – Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros skyriaus vedėjai.

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 2391 014

1

Nuotraukų galerija