Pakoreguota Kaimo rėmimo programos sąmata pagal faktines išlaidas

Data

2004 12 23

Įvertinimas
0

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ATSTOVĖ SPAUDAI

Informacija

2004 gruodžio 23 d.

Tel.: 23910-19;  Mob.: 8-686-07058;  Faks.: 2391-015;
http://www.old.zum.lt; el.paštas: vilmak@zum.lt

PAKOREGUOTA KAIMO RĖMIMO PROGRAMOS SĄMATA PAGAL FAKTINES IŠLAIDAS

Vyriausybė nutarė pakeisti Kaimo rėmimo programos 2004 metų išlaidų sąmatą pagal priemones ir išdėstyti nauja redakcija. Ši sąmata metų pabaigoje tikslinama kasmet, atsižvelgiant į faktinį sąmatos vykdymą bei numatomą lėšų panaudojimą pagal atskiras priemones iki metų pabaigos.

 

Sąmatos priemonei „Tiesioginės išmokos“ skirtos lėšos – 212 280 tūkst. Lt iš Kaimo rėmimo programos perkeliamos į Specialiąją tiesioginių išmokų mokėjimo programą. Kaip paaiškino Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius Vygantas Katkevičius, Europos Sąjungoje tiesioginių išmokų mokėjimo finansiniai metai skaičiuojami kitaip nei Lietuvoje – nuo vienų metų iki kitų metų spalio 15 dienos, todėl nuspręsta tiesioginėms išmokoms skirtas lėšas nukreipti į atskirą specialiąją programą. ,,Tai neturės jokios įtakos tiesioginių išmokų mokėjimui Lietuvos žemdirbiams – tiesioginės išmokos, kaip ir planuota, bus išmokėtos iki balandžio 30 dienos, o lėšų perkėlimas į Specialiąją programą tik padės geriau planuoti pinigų srautus, kadangi joje numatytas lėšas bus galima naudoti ir kitais metais.

Vyriausybės nutarimu papildomai skirta 100 tūkst. Lt uždarosios akcinės bendrovės Sartų žirgyno hipodromo rekonstravimo darbų išlaidoms iš dalies padengti rengiantis 100-osioms žirgų lenktynių metinėms, todėl sąmatoje didinamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Pasak Vyganto Katkevičiaus, atsižvelgus į faktinį Kaimo rėmimo programos vykdymą, pakoreguotos ir kitų programų lėšos.

Vilma KAVALIAUSKIENĖ

 

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.

Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.