Paankstintas tiesioginių išmokų mokėjimas

Data

2005 10 19

Įvertinimas
0

 

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-10-19

 

PAANKSTINTAS TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ MOKĖJIMAS

 

Žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė įsakymu (2005 10 18, Nr. 3D-489) nustatė, kad tiesioginės išmokos už 2005 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bus mokamos nuo 2005 m. spalio 20 d. iki 2006 m. balandžio 30 d. 

Kaip sakė žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė, šiais metais tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus nuspręsta mokėti anksčiau, nes didelė dalis ūkininkų dėl nepalankių oro sąlygų prarado dalį pajamų ir gali turėti sunkumų, susijusių su naujojo žemės ūkio darbų sezono išlaidomis. Dėl nepalankių oro sąlygų tiesioginių išmokų mokėjimas paankstintas ir Latvijoje bei Lenkijoje. Tam žemės ūkio ministerija jau gavo Europos Komisijos pritarimą. Bendra tvarka pagal ES reglamentą išmokos būtų pradėtos mokėti tik nuo gruodžio 1 d.

Tiesioginės išmokos už 2005 m. bus mokamos dviem etapais:

pirmo etapo metu – nuo spalio 20 d. iki lapkričio 30 d. - pareiškėjams, kuriems Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atliko administracines patikras ir patikras vietoje, avansu bus išmokama 50 proc. pagrindinės išmokos iš ES lėšų  ir 50 proc. papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos;

antro etapo metu – nuo gruodžio 1 d. - išmokamos likusios pagrindinės bei papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos visiems pareiškėjams.

Pirmiausia avansines išmokas gaus tie pareiškėjai, kurie nukentėjo nuo nepalankių oro sąlygų. Likusiems pareiškėjams, kuriems iki 2005 m. lapkričio 30 d. (imtinai) nebus išmokėtas avansas, tiesiogines išmokas numatoma išmokėti per vieną kartą.

Įsakymu nustatytos išmokų sumos, nuo kurių bus skaičiuojami avansai pareiškėjams: už javų, rapsų, bulvių, skirtų perdirbti į krakmolą, ir kitus Europos Sąjungos remiamus pasėlių plotus – 334,75 Lt/ha (pagrindinė išmokos dalis, mokama iš ES biudžeto - 139,95 Lt/ha, papildoma nacionalinės išmokos dalis, mokama iš Kaimo plėtros plano priemonėms skirtų lėšų: ES lėšų, bendrojo finansavimo lėšų, nacionalinio biudžeto – 194,80 Lt/ha); už pluoštinių linų plotus – 569,85 (pagrindinė išmokos dalis, mokama iš ES biudžeto - 139,95 Lt/ha, papildoma nacionalinės išmokos dalis, mokama iš Kaimo plėtros plano priemonėms skirtų lėšų: ES lėšų, bendrojo finansavimo lėšų, nacionalinio biudžeto – 429,90 Lt/ha); už baltyminių augalų (saldžiųjų lubinų, lauko pupų, žirnių) bei varpinių-baltyminių-aliejinių augalų mišinių, kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys, plotus 414,42 Lt/ha (pagrindinė išmokos dalis, mokama iš ES biudžeto - 139,95 Lt/ha, papildoma nacionalinės išmokos dalis, mokama iš Kaimo plėtros plano priemonėms skirtų lėšų: ES lėšų, bendrojo finansavimo lėšų, nacionalinio biudžeto – 274,47 Lt/ha); už kitus augalus – bulves (išskyrus skirtas perdirbti į krakmolą), daržoves,  pašarinių ir cukrinių šakniavaisių plotus, daugiametes pievas ir ganyklas,  pūdymus, sodus ir uogynus - 139,95 Lt/ha.

Pareiškėjai turi žinoti, kad paraiškų vertinimo metu nustačiusi deklaruoto ploto sumažėjimą Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos gali atitinkamai perskaičiuoti kiekvienam pareiškėjui priklausančią tiek pagrindinės paramos, tiek papildomos nacionalinės tiesioginės paramos sumą.

Tiesiogines išmokas bus siekiama išmokėti iki kovo pabaigos, o balandžio mėnesį atsiskaityti tik pagal problemines paraiškas.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 18, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt