NMA pasirengusi administruoti ES fondų skiriamas lėšas

Data

2004 12 24

Įvertinimas
0

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ATSTOVĖ SPAUDAI

Informacija

2004 gruodžio 24 d.

Tel.: 23910-19;  Mob.: 8-686-07058;  Faks.: 2391-015;
http://www.old.zum.lt; el.paštas: vilmak@zum.lt

NMA PASIRENGUSI ADMINISTRUOTI ES FONDŲ SKIRIAMAS LĖŠAS

  

Gruodžio 24 dieną žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė įsakymu Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos suteikė akreditaciją administruoti Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus priemones. Iki šiol Nacionalinė mokėjimo agentūra paramos administravimo darbus vykdė turėdama laikinąją akreditaciją. 

Įvykusi akreditacija suteikia teisę Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) administruoti EŽŪOGF Garantijų skyriaus priemones, kurioms 2004-2006 metais skirta 2 876,12 mln. Lt, be to, papildomai iš Garantijų skyriaus finansuojamoms 2004-2006 metų Kaimo plėtros plano priemonėms taip pat skirta 422,536 mln. Lt bendrojo finansavimo lėšų. Per EŽŪOGF Garantijų skyrių finansuojamos rinkos reguliavimo priemonės (intervenciniai pirkimai, eksporto subsidijos), tiesioginės išmokos bei administruojamos kvotos. Garantijų skyrius finansuoja ir Kaimo plėtros plano priemones. Tai - netiesioginė kompensacinė parama, skirta ne produkto gamybai remti, bet kompensuoti tam tikros priemonės įgyvendinimo išlaidas.

Tarptautinės audito kompanijos ,,Ernst & Young“ atstovai, nuo 2003 metų nagrinėję NMA parengtas ir dešimtimis tūkstančių lapų aprašytas darbo procedūras, įdiegtas itin sudėtingas informacines paramos administravimo sistemas, vertinę darbuotojų skaičių ir kvalifikaciją, gruodžio 15 d. Žemės ūkio ministerijai pateikė ataskaitą dėl tinkamo NMA pasirengimo darbui.

Žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė sako, jog įvykusi akreditacija reiškia, kad Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į  tarptautinio audito pateiktą ataskaitą dėl NMA gebėjimo išpildyti keliamas sąlygas ir užtikrinti tinkamą lėšų naudojimą, suteikia teisę šiai institucijai priimti, registruoti, vertinti žemdirbių paraiškas paramai gauti ir išmokėti bei apskaityti paramos lėšas. ,,Žinoma, suteikta akreditacija neužkerta kelio toliau tobulinti agentūros veiklą,” – sako ministrė.

Laikinoji akreditacija Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo suteikta 2004 metų balandį. Norint pradėti visų Garantijų skyriaus priemonių paramos lėšų mokėjimus bei vadovaujantis Europos Komisijos taisyklėmis, Nacionalinė mokėjimo agentūra, be išimties atitinkanti visus ES paramą administruojančiai institucijai keliamus reikalavimus, turėjo būti pilnai akredituota iki 2004 m. gruodžio 31 d.

Siekiant paspartinti tiesioginių išmokų mokėjimą, tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlius žemdirbiams pradėtos mokėti dar lapkričio mėnesį. Gruodžio 24 dienos duomenimis, Nacionalinė mokėjimo agentūra yra patvirtinusi mokėjimams virš 85 mln. litų tiesioginių išmokų. Iki metų pabaigos planuojama išmokėti apie 100 mln. litų.

Šiais metais Nacionalinė mokėjimo agentūra taip pat pradės mokėti paramą žemdirbiams pagal Kaimo plėtros plano priemones. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniai skyriai gavę daugiau kaip 117 tūkstančių paraiškų. 2004 metams Kaimo plėtros plano priemonėms skirta 635,740 mln. litų. Bendra suma Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonėms įgyvendinti viršys 2 mlrd. litų. 

Administruodama EŽŪOGF Garantijų skyriaus priemones, Nacionalinė mokėjimo agentūra per metus priims apie 560 tūkstančių paraiškų, atliks ne mažiau 44 tūkstančių kontrolinių patikrų, paramos gavėjams išmokės apie milijardą litų paramos.

 

Vilma KAVALIAUSKIENĖ

 

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.

Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.