Nerizikuokite sveikata – keiskite asbestinius stogus

Data

2017 03 31

Įvertinimas
0
stogas.jpg

Lietuvoje vis dar nemažai žmonių gyvena asbestu dengtuose namuose, metai iš metų rizikuodami savo bei savo artimųjų sveikata. Asbestas savo kenksmingumu prilygsta gyvsidabriui ar arsenui, tad tuos, kurie nori pakeisti seną asbestinį stogą nauju, nekenksmingu sveikatai, raginame teikti paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos (KPP) veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“.

Paraiškos priimamos nuo balandžio 18  d. iki gegužės 19 d. Per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį šiai veiklai numatyta skirti 11,6 mln. eurų. 2017 m. paraiškoms preliminariai numatoma skirti 2,2 mln. Eur.

Parama teikiama kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio  fiziniam asmeniui visai asbestinei stogų dangai pakeisti (ūkiniai ir visuomeninės paskirties pastatai neremiami). Parama teikiama gyvenamajam namui gyvenamosios paskirties vienbučiam, dvibučiam ir daugiabučiam namui. Didžiausia paramos suma vienam projektui – 2 000 (du tūkstančiai) Eur, paramos intensyvumas – 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Galimi pareiškėjai

Paraišką paramai gauti gali teikti kaimo gyventojas – fizinis asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, kuris iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje (savivaldybės centras nėra kaimo vietovė), kurios gyventojų skaičius neviršija 6000 gyventojų. Sodo bendrija – netinkama teritorija. Pareiškėjas gali pateikti tik vieną paramos paraišką per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį vienam gyvenamajam namui pagal remiamą veiklą. Paraišką gali teikti pareiškėjas, kuris yra nebaigęs įgyvendinti projekto pagal kitas Programos priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.

Įsipareigojimai

Pareiškėjas įsipareigoja įgyvendinti projektą per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, taip pat  likviduoti asbesto turinčių gaminių atliekas, susidariusias keičiant stogą, ir su mokėjimo prašymu pateikti pažymą iš įmonės, tvarkančios asbesto atliekas, apie asbesto turinčių  gaminių atliekų pašalinimą. Informacija apie įmones, tvarkančias asbesto atliekas, asbesto atliekų surinkimo aikšteles ir sąvartynus pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lt.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo išlaidos. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad viešinimo išlaidos, statybos darbai, taip pat stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti kompensuojamos nebus.

Finansuojama paramos suma už įsigytas statybines (stogo dangos keitimo) medžiagas nustatoma pagal įgyvendinimo taisyklių 2 priede numatytus stogo dangos įkainius, tenkančius 1 kvadratiniam metrui išmontuoto stogo ploto. 

Su šiomis taisyklėmis galite susipažinti čia.

Maloniai kviečiame susipažinti su aktualijomis seminaruose „Programos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“, kurie vyks:

2017 m. balandžio 4 d., registracija nuo 9.30 val., Ukmergėje (kultūros centre), adresu Kauno g. 8, Ukmergė.

2017 m. balandžio 4 d., registracija nuo 13.30 val., Šiauliuose, (Šiaulių valstybinės kolegijos Konferencijos salėje), adresu  Aušros al. 40, Šiauliai.

2017 m. balandžio 5 d., registracija nuo 10.30 val. Rietavo sav., adresu Laisvės a. 3, Rietavas.

2017 m. balandžio 6 d., registracija nuo 9.30 val., Kaune ( Aleksandro Stulginskio universiteto IV rūmų posėdžių salėje), adresu Universiteto g. 8A-211, Akademija, Kauno r.2017 m. balandžio 6 d., registracija nuo 13:30 val., Utenos r. sav. (Didžiojoje salėje), adresu Utenio a. 4, Utena.

Papildomą informaciją teikia ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyr. specialistė: Eglė Neniškienė (tel. (8 5) 239 8463, el. p. egle.neniskiene@zum.lt).