Neapmokestintas gazolis žemdirbiams

Data

2003 12 15

Įvertinimas
0

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS

 

Informacija

 

2003 gruodžio 15 d.

 

Tel.: 2391-018, Faks. 2391-015;

http://www.old.zum.lt ;  el.paštas: [email protected]

 

NEAPMOKESTINTAS GAZOLIS ŽEMDIRBIAMS

 

Vadovaujantis Akcizų įstatymu, nuo 2004 m. sausio 1 d. gazolį (dyzelinius degalus) žemdirbiai galės įsigyti be akcizo, kai tuo tarpu 2003 m. akcizas už gazolį buvo grąžinamas. Nuo kitų metų žemdirbiams Valstybinė mokesčių inspekcija išduos kortelę, kurią pateikus, specialiose degalinėse bus galima įsigyti gazolio (dyzelinių degalų) be akcizo.

Kaip sakė Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Žemės ūkio politikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Alvidas Devenis, žemės ūkio veiklos subjektas norintis gauti šią kortelę, turi kreiptis į valstybinės mokesčių inspekcijos rajono skyrių, kurios teritorijoje jis registruotas, ir pateikti iš savivaldybės gautą pažymą apie deklaruotą pasėlių plotą bei ūkininko ūkio ar įmonės registravimo pažymėjimą. Mokesčių inspekcijos rajono skyrius per 10 dienų išduos nustatytos formos kortelę, kurioje kiekvieną kartą perkant bus pažymėtas įsigytų degalų kiekis.

Gazolinu be akcizo prekiaus kai kurios šalies degalinės. Jų sąrašą bus galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje www.vmi.lt . Jei žemės ūkio subjektas valstybinės mokesčių inspekcijos rajono skyriui nurodys konkretų pardavėją (prekių sandėlio, prekiaujančio gazoliu be akcizo), iš kurio nuolat pirks gazolį be akcizo visus kalendorinius metus, jam kortelės pasiimti nereikės, o informaciją kuro pardavėjui apie žemdirbiui suteiktas lengvatas pateiks mokesčių inspekcija.

Pažymas apie deklaruotą pasėlių plotą savivaldybės išduos remiantis Žemės ūkio ministro Jeronimo Kraujelio 2003 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 3D-496 ,,Dėl pažymų žemės ūkio subjektams, pageidaujantiems įsigyti nuo akcizų atleisto gazolio (dyzelinių degalų), skirto naudoti žemės ūkyje, išdavimo taisyklių patvirtinimo”  patvirtinta tvarka.

Pažymos išduodamos toje savivaldybėje, kurioje registruotas žemės ūkio subjektas. Jei žemės ūkio naudmenos yra ne vienoje savivaldybėje, žemės ūkio subjektas tai savivaldybei, kurioje registruotas ūkis, pateikia Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka patvirtintas visas to laikotarpio, už kurį apskaičiuojamas nuo akcizų atleistas gazolio kiekis, žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijas.

Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Žemės ūkio politikos ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Alvidas Devenis pažymi, kad nuo 2004 m. metų pradžios be akcizų mokesčio bus galima įsigyti gazolio pagal praėjusiais metais deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą. Kiekvieną kartą pasibaigus einamųjų metų pasėlių deklaravimui, per 20 dienų pagal šio deklaravimo duomenis apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos rajono skyriui reikės pateikti antrą pažymą. Mokesčių inspekcija pagal šias pažymas patikslins kortelių duomenis.

Primename, kad akcizas už gazolius gražinamas ūkininkų ūkiams, kurie įregistruoti Ūkininko ūkių registre, taip pat žemės ūkio bendrovėms, kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), kitoms įmonėms ir žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigų mokomiesiems (bandymų) ūkiams. Žemės ūkio subjektų (išskyrus ūkininkų), kurie numato įsigyti nuo akcizų atleisto gazolio, pajamos iš žemės ūkio veiklos turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. visų metinių pajamų, išskyrus iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir tikslinių programų gautas subsidijas.

 

Parengė Aušra RAMOŠKAITĖ

 

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.