Naujieji sterlių namai – Nemunas

Data

2017 09 25

Įvertinimas
0
bbb.jpg

Praėjusią savaitę Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žuvivaisos specialistai Liškiavoje (Varėnos r.) į Nemuno upę įleido 1 200 vienetų šiųmetukų sterlių jauniklių, išaugintų tarnybos Laukystos poskyryje. Šios žuvys į Lietuvos vidaus vandenis įžuvinamos pagal ster­lių in­tro­duk­ci­jos pro­gra­mą iki 2020 m.

Šiltas penktadienis jaukiai pasitiko į akciją susirinkusius žvejus, gamtos mylėtojus, aplinkosaugos, žuvininkystės specialistus bei spalvingą būrelį Varėnos rajono Liškiavos daugiafunkcio centro auklėtinių ir pedagogų. Žuvininkai išsamiai papasakojo apie sterlių veisimo, auginimo, išleidimo ypatumus, o susirinkusieji turėjo galimybę gyvai pamatyti istorinį įvykį.

Pirmą kartą sterlės Lietuvoje į Nemuno upę buvo įveistos 1885 me­tais žy­maus ichtiolo­go My­ko­lo Girdvai­nio, ta­čiau Nemune jos ne­už­si­buvo. Vė­liau šias žuvis ban­dy­ta in­tro­du­kuo­ti 1953–1957 me­tais, ta­čiau ir vėl ne­sėk­min­gai. Dėl vienkartinių įžuvinimų, nepakankamos apsaugos, mokslinių tyrimų trūkumo ir kitų priežasčių nesusidarė gyvybingų, galinčių natūraliai neršti šių žuvų populiacijų. 2014 m. Žuvininkystės tarnyba kreipėsi į Aplinkos ministerijos Invazinių rūšių kontrolės tarybą dėl galimybės introdukuoti sterles Nemuno upėje. Buvo gautas pritarimas eksperimentinei sterlių introdukcijai, remiantis mokslininkų parengta „Sterlių introdukcijos į Lietuvos vandenis galimybių studija“.

Iš visų eršketinių žuvų sterlės yra vienintelės gėlavandenės žuvys, gyvenančios tik upėse ir nemigruojančios į jūrą. Sterlės dėl žmogaus ūkinės veiklos šiuo metu  yra beveik išnykusios, todėl yra įrašytos į Tarptautinę raudonąją knygą.