Nauji higienos reikalavimai pirminėje maisto produktų gamybos grandyje

Data

2005 10 17

Įvertinimas
0

Viešųjų ryšių skyrius

 

2005-10-17

 

NAUJI HIGIENOS REIKALAVIMAI PIRMINĖJE MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDYJE

 

„Mes siekiame užtikrinti, kad vartotojus pasiektų tik saugūs maisto produktai, jie gautų teisingą informaciją ir nebūtų klaidinami. Į šį procesą aktyviai įtraukiame mokslo institucijas, vartotojų organizacijas bei šakinių žemės ir maisto ūkio asociacijų atstovus“, - sako Žemės ūkio ministerijos Maisto saugos ir kokybės departamento Kokybės skyriaus vedėja Angelė Liubeckienė, pabrėždama, kad  už teikiamo į rinką maisto saugą bei jo atitiktį deklaruojamiems kokybės rodikliams visoje grandinėje „nuo lauko iki stalo“ yra tiesiogiai atsakingi patys maisto gamintojai.

 Nuo 2006 m. sausio 1 d. įsigalios nauji Europos Sąjungos reglamentai - Nr.852/2004, reglamentuojantis maisto produktų higienos reikalavimus, ir Nr.853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus. Pagal Šiuos reglamentus pirminio gamybos etapo operacijų rizikos veiksniams kontroliuoti bei valdyti taikomi supaprastinti ES reikalavimai, tai yra mūsų gamintojams kol kas neprivalu diegti RVASVT (Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų ) principais pagrįstų savikontrolės sistemų, tačiau jiems rekomenduojama laikytis Šakinių geros higienos praktikos taisyklių. Šias taisykles rengia maisto verslo sektoriaus atstovai (įmonių asociacijos, technikos komitetai, konsultacinės firmos ir pan.), o jų atitikimą ES teisės aktų nuostatoms vertina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bei Respublikinis mitybos centras.

Pasak Kokybės skyriaus vedėjos Angelės Liubeckienės, pirminei augalinių produktų gamybai priskiriama augalinių produktų (vaisių, daržovių, uogų, javų, grybų, žolelių ir pan.) auginimas; produkcijos rinkimas, derliaus nuėmimas, gabenimas, saugojimas; lapų pašalinimas, rūšiavimas; javų kūlimas ir džiovinimas. Gyvūninės kilmės produktų pirminė gamyba yra gyvūnų veisimas, auginimas iki skerdimo; melžimas (įskaitant pieno laikymą fermoje); laukinių gyvūnų medžiojimas; žvejyba (išskyrus šaldymą ir apdorojimą); kiaušinių rinkimas (bet ne jų pakavimas); gyvūnų gabenimas; bitininkystė (ir medaus tvarkymas savo patalpose).

Pagal ES reglamentų nuostatas, nacionaliniais teisės aktais gali būti reglamentuojamos išimtys, taikomos mažiems produktų kiekiams, gamintojo tiesiogiai tiekiamiems galutiniam vartotojui ar vietinei parduotuvei/maitinimo įstaigai; pardavimui (daržovių, kiaušinių, žalio pieno ir pan.) tiesiai ūkyje, vietiniame turguje; grybų/uogų/žvėrienos surinkimo punktams; privatiems asmenims, tvarkantiems, ruošiantiems, saugantiems ir pateikiantiems produktus vietinėms kaimo mugėms.

Šiuo metu Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba rengia nacionalines taisykles, kurios bus skirtos mažiems laukinių medžiojamųjų gyvūnų, žuvų, paukštienos ir ūkyje paskerstų kiškinių gyvūnų mėsos kiekiams, parduodamiems tiesiogiai vartotojui ir vietinės mažmeninės prekybos vietose, reglamentuoti.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija.
tel. (8~5) 239 10 16, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt