Mokslas tiesia kelią Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai

Data

2005 12 16

Įvertinimas
0

Viešųjų ryšių skyrius

2005-12-16

MOKSLAS TIESIA KELIĄ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIUI IR KAIMO PLĖTRAI 

 

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas gruodžio 14-15 dienomis surengė tarptautinę konferenciją „Kaimo plėtros planas: mokslinis požiūris - 2007-2013 m. laikotarpio iššūkiai kaimo plėtrai ir maisto ūkiui“. Konferencijos tikslas – įvertinti integruotos kaimo plėtros patirtį ir galimybes, žemės ir maisto ūkio struktūrinius pokyčius, aplinkosaugos ir žemės išteklių valdymą, žinių visuomenės ir bendruomenių iniciatyvos svarbą.

Žemės ūkio ministrė prof. habil. dr. Kazimiera Danutė Prunskienė, pristatydama ES struktūrinės paramos naudojimo kaimo plėtrai 2007-2013 m. strategiją, pažymėjo, kad mokslininkų sukurtos strategijos kelias iki kaimo žmonių yra gana sudėtingas, nes pirminis variantas turi būti susiejamas su šalies politiniais prioritetais ir paremtas galimais finansiniais ištekliais. „Tačiau strategiją įgyvendinant, vėl grįžtama prie bendradarbiavimo ir partnerystės su mokslo institucijomis“, - sakė ministrė.

Pasak žemės ūkio ministrės, kaimo plėtra yra labai svarbi, nes kaime gyvena trečdalis šalies gyventojų, iš jų 15-16 proc. dirba žemės ūkyje. „Statistika liudija, kad kaimo dirbantieji sukuria tiktai apie 6 proc. bendrosios šalies produkcijos, tačiau tenka pripažinti, kad dalį vertės, kuri sukuriama šalies žemės ūkyje, pasisavina kitos grandys, kaip perdirbimas ir prekyba. Diskriminacinės kainos ir netolygus vertės pasiskirstymas iškreipia statistiką ir neatskleidžia realaus žemdirbių indėlio į produkto vertės kūrimą“, - akcentavo K. Prunskienė.

Apžvelgdama šių metų žemės ūkio ekonominius rodiklius, ministrė K. Prunskienė pasidžiaugė, kad realiosios žemės ūkio pajamos šiemet, palyginti su pernai, išaugo ketvirtadaliu (25,9 proc.), o šiais tempais Lietuvą aplenkė tik Slovakija (30,5 proc.).

Vertindama eksporto rezultatus, žemės ūkio ministrė prisiminė metų pradžioje ambicingai pareiškusi, kad per šiuos metus eksportas išaugs ne mažiau kaip trečdaliu, tuo tarpu rezultatai pranoksta lūkesčius – per 8 metų mėnesius eksportas, palyginti su pernai, išaugo 40 proc.

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Jonas Jagminas kalbėjo, kad gamybos augimas be mokslo indėlio neįmanomas, kad mokslo ir gamybos vienovė šiais modernizacijos laikais tiesiog būtina. „Kuriant naująją kaimo plėtros programą, turi aktyviai dalyvauti ne tik Žemės ūkio ministerija ir kitos valstybinės institucijos, bet ir gamybininkus, žemdirbius atstovaujančios organizacijos, o žemės ūkio mokslo vaidmuo šiame procese turi būti išskirtinis“, - akcentavo J. Jagminas. Pasak jo, šiandien į kaimo plėtrą jau dera žvelgti plačiau, ne tik viso šalies ūkio, bet ir visos Europos, viso pasaulio kontekste.

Konferencijoje pranešimus skaitė Lietuvos, Latvijos, JAV, Prancūzijos, Rusijos, Rumunijos mokslo ir mokymo institucijų mokslininkai ir tyrėjai, dalyvavo politikai, rengiantys žemės ūkio ir kaimo plėtros gaires, Vyriausybės, žemdirbių organizacijų atstovai.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8~5) 239 10 16, faks.  (8~5) 239 12 12; el. paštas spauda@zum.lt