Miškų priemonei – dar vienas paraiškų teikimas

Data

2020 11 17

Įvertinimas
0
miskelis.jpg

Pakoregavus paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2020 metais grafiką, gruodžio mėnesį vyks dar vienas paraiškų priėmimo etapas pagal miškų priemonę.

Miško savininkai nuo gruodžio 16 d. iki gruodžio 30 d. galės kreiptis paramos pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.

Kompensacinės išmokos dydis – 343 Eur/ha.

Šiais metais tai jau antrasis paraiškų rinkimo etapas pagal šią priemonę. Pirmąjį kartą paraiškos buvo priimamos nuo liepos 15 d. iki rugsėjo 14 d.

Paramos pagal šią veiklos sritį gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje. Parama teikiama miškų būklei gerinti ir miškų ūkiui plėtoti.

Pagal šią veiklos sritį remiamas ne tik jaunuolynų ugdymas, bet ir pamiškių formavimas, miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas, nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymas į vietinių medžių rūšių medynus, vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimas.