2022-10-17

Ministro K. Navicko susitikime su Telšių rajono ūkininkais – dėmesys Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginiam planui

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas ir viceministras Egidijus Giedraitis susitikime su Telšių rajono ūkininkais pristatė Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginį planą ir atsakė į žemdirbių klausimus.

Susitikime diskutuota, kaip ūkininkai efektyviau galėtų pasinaudoti Strateginiame plane numatytomis priemonėmis, kaip geriausiai būtų spręsti daugiamečių pievų ir ganyklų išsaugojimo klausimus. Taip pat kalbėta apie problemas, diegiant atsinaujinančios energetikos projektus.

Telšių rajone yra daugiau kaip 2000 ūkininkų, deklaruojančių pasėlius, daugiausia – pienininkystės ir gyvulininkystės.

Pasak mišriame 350 ha šeimos ūkyje karves, pieninius buliukus ir grūdus auginančio ūkininko Ginto Paleko, Strateginiame plane yra vietų, kur būtų galima tobulėti. Jam, kaip ir nemažai daliai kitų ūkininkų, nerimą kelia daugiamečių pievų atkūrimo klausimas. Tačiau ūkininkas įžvelgia ir daug teigiamų pokyčių, pavyzdžiui, tai, kad didės išmokos už karves.

„Džiaugiuosi tokiais aktyviais Telšių rajono ūkininkais, kurie ne tik darbštūs, bet ir žingeidūs, siekia dirbti efektyviau, domisi plėtros galimybėmis ir į būsimus pokyčius, kad ir su atsargumu, bet žvelgia pozityviai. Kuo daugiau ūkininkai žinos apie Strateginiame plane numatytus pokyčius, tuo ramiau galės planuoti savo veiklą“, - sako žemės ūkio ministras K. Navickas.