Ministrės Kazimieros Prunskienės vizitas į Airiją

Data

2005 09 14

Įvertinimas
0
 

Žemės ūkio ministerija


2005-09-14

 

MINISTRĖS KAZIMIEROS PRUNSKIENĖS VIZITAS Į AIRIJĄ 

 

Žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė rugsėjo 12-14 dienomis lankėsi Airijoje, susitiko su Airijos žemės ūkio ir maisto ministre Mary Coughlan. Susitikimo metu buvo aptartos pirmadienį Londone įvykusio neformalaus žemės ūkio ir aplinkos ministrų susitikimo iškeltos globalinio atšilimo problemos, taip pat finansinių perspektyvų, cukraus reformos, kitos abiems šalims aktualios problemos. Aptardamos galimus finansavimo iš ES pasikeitimus, Lietuvos ir Airijos žemės ūkio ministrės vieningai akcentavo, kad finansavimo sutrikimai negalimi, nes sutartys su ES pasirašytos, reglamentas patvirtintas, ūkininkai ir kiti žemės ūkio subjektai rengia projektus, investuoja lėšas, o finansavimo sutrikimai neigiamai paveiktų ūkininkų perspektyvinius planus, ir ženkliai pristabdytų plėtros procesą. Negalima taip neatsakingai peržiūrinėti ir keisti tik pradėjusius veikti procesus, nes tai pakirstų pasitikėjimą pačia Europos sąjunga.

 

Aptariant cukraus problemas ministrė Kazimiera Prunskienė ir ministrė Mary Coughlan išreiškė bendrą abiejų šalių susirūpinimą ir kritišką cukraus kainų mažinimo vertinimą, nes tai gali labai neigiamai paveikti visą cukraus sektorių. Yra pavojaus, kad kai kuriose šalyse šis sektorius gali sumažėti iki minimumo, ar netgi išnykti. ES siūlomas cukrinių runkelių augintojų rėmimas 60 proc. yra per mažas, o bendru abiejų ministrių supratimu, cukrinių runkelių augintojų rėmimo apimtis ir dydžius turėtų nuspręsti pačios šalys. Taip pat labai svarbu, kad kvotas turėtų ne cukraus gamintojai, o valstybė, kuri kvotomis galėtų savarankiškai disponuoti. Tai, ką dabar siūlo ES yra nenaudinga mažųjų Europos Sąjungos šalių narių adresu. Trūksta strateginio visos problemos suvokimo ir sprendimo, o to pasėkoje nukenčia žemdirbiai, negalėdami prognozuoti ir planuoti savo ateities. Toks neaiškumas ir situacijos nekonkretumas dezorientuoja žemdirbius, politiškai yra nenaudingas pačiai Europos Sąjungai. Todėl labai svarbiu tampa suinteresuotų ekonomiškai ir politiškai naudingu sprendimu valstybių bendravimas, veiksmų koordinavimas ir bendra pozicija.

 

Ministrė Kazimiera Prunskienė susipažino su Airijos žemės ūkiu, patirdama tai tiesiogiai lankydama ūkininkus. Airijos mėsinės galvijininkystės, pienininkystės, avių auginimo pasiekimai bei patirtis Europos ir Pasaulio rinkose realizuojant savo žemės ūkio produktus, yra labai naudingi Lietuvai. Nežiūrint, kad Airijos nepriklausomybės ir valstybingumo istorija sudėtinga, tačiau šimtametis žemės ūkio struktūrų stabilumas yra labai reikšmingas faktorius tiems laimėjimams, kuriais Airija pagrįstai didžiuojasi. Ūkininkui, kurio giminė karta po kartos dirba savo ūkyje, kuriam negresia tokie drastiški pokyčiai, kokius nuolatos patiria Lietuvos žemdirbiai, ateinančias iš Europos sąjungos paramas įsisavinti ir planuoti rezultatyvumą yra žymiai lengviau. Daug įtakos turi ir tai, kad Golfo srovės šildoma Airija nepatiria žiemos problemų, kai temperatūra nenukrenta žemiau + 5° Celsijaus, todėl ūkininkas, paklaustas, kaip greitai atauga karvių ganykloje nuėsta žolė, atsakė, kad atauga tiek, kiek karvės nuėda. Dar viena patirtis iš Airijos, kuri gali būti įdomi ir Lietuvai, yra ES remiamas taip vadinamas tausojantis ūkininkavimas, kai prioritetiniais tampa aplinkos apsauga, kraštovaizdžio puoselėjimas, gamtos paminklų, medžių priežiūra. Galvijai, avys yra ne tik ekonominė, bet ir tradicinė to kompleksinio ūkininkavimo dalis.

 

Ministrė Kazimiera Prunskienė sakė, kad „Susitikimas su Airijos žemės ūkio ministre buvo labai vertingas, koordinuojant,  derinant bendras pozicijas svarbiuose klausimuose, kuriuos artimiausiu laiku teks ginti ES institucijose. Lietuvos ir Airijos istoriniai, geografiniai, netgi politiniai panašumai formuoja labai artimus ekonominius, žemės ūkio, maisto gamybos ir kaimo plėtros prioritetus, todėl abiejų šalių bendradarbiavimą būtina tęsti ir plėtoti, drauge ginant savo ir kitų mažųjų ES šalių žemdirbių interesus“.

 

 

Artūras Vaškevičius 

Žemės ūkio ministrės atstovas spaudai

el.paštas: arturas@zum.lt, tel.: (8~5) 239 8424; mob.: (8~620) 73983