Ministrė Kazimiera Prunskienė susitiko su FAO Generaliniu Direktoriumi Jackues Diouf

Data

2005 11 22

Įvertinimas
0

 Žemės ūkio ministerija


2005-11-22

 

MINISTRĖ KAZIMIERA PRUNSKIENĖ SUSITIKO

SU FAO GENERALINIU DIREKTORIUMI JACKUES DIOUF

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrė habil. dr. prof. Kazimiera Prunskienė Italijoje, Romoje, lapkričio 21 dieną dalyvavo FAO (Food and Agriculture Organization) Konferencijos 33–iojoje sesijoje. Ministrei kartu su dar keleto valstybių atstovų buvo suteikta išskirtinė galimybė pasakyti kalbą ir sveikinamąjį žodį Organizacijos 60-ojo jubiliejaus proga.

Savo kalboje ministrė Kazimiera Prunskienė akcentavo: ” Pasaulio maisto viršūnių susitikimas mums aiškiai nubrėžė tikslus siekti, kad iki 2015 metų sumažintume badaujančių žmonių skaičių perpus, kad būtų pasiektas šis 1-asis Tūkstantmečio plėtros tikslas. Nors pasaulyje badaujančiųjų skaičius nuo 1960 metų nuo 35 procentų nukrito iki 13 procentų, tačiau 852 milijonai pasaulio žmonių vis dar kenčia badą ir negali tenkinti svarbiausio poreikio pakankamai mitybai. Todėl sveikintinas Laisvanoriškų gairių teisės į pakankamą mitybą progresyviam realizavimui nacionalinio aprūpinimo maistu kontekste (Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security) priėmimas. Šis dokumentas yra kaip praktinis instrumentas valstybėms, siekiančioms įveikti badą ir skurdą savo šalyse. Kitas didelis FAO pasiekimas - tai Tarptautinės sutarties dėl žemės ūkio ir maisto paskirties augalų genetinių išteklių (International treaty on plant genetic resources for food and agriculture) patvirtinimas. Turime prisiimti pareigą, kad ateinančioms kartoms išsaugotume žemės ūkio ir maisto paskirties augalų genetinių išteklių įvairovę, pasiekti Romos deklaracijos dėl pasaulio aprūpinimo maistu ir Pasaulio aukščiausio lygio maisto organizacijų veiksmų plano tikslų įgyvendinimo bei tausojančios žemės ūkio plėtros.

Lietuva, kaip nauja šalis donorė, visiškai pritaria šiems įsipareigojimams. Žinoma, mums dar esant daugelio vidaus problemų sprendimo etape prireiks laiko, kol pasieksime bendrą donorų skiriamos paramos lygį. Tačiau pažanga vyksta gan sparčiai, jau dabar artimiausioje kaimynystėje esančioms šalims teikiame konsultacijas maisto saugos ir veterinarijos srityse. Tęsdami šį darbą, nepamirštame, kokia brangi buvo pagalba mums, kai mums labiausiai to reikėjo, todėl dabar laikome savo pareiga padėti kitiems. ... Lietuvos žemės ūkio ministerijos vienas iš pagrindinių strateginių tikslų ir yra formuoti integruotą maisto ūkį, orientuotą į kokybiškų, saugių, įvairių produktų gamybą – procesą nuo lauko iki stalo, tai yra iki galutinio produkto sukūrimo ir pateikimo vartojimui. 1991 m. atkūrus nepriklausomybę, žemės nuosavybės restitucijos išdavoje, Lietuvoje susikūrė smulkūs ūkiai, todėl buvo sunku juose užtikrinti ir įgyvendinti reikalavimus maisto saugos ir kokybės srityje. Tačiau pasinaudojus ES parama ši problema sprendžiama sėkmingai. Ūkiai stambėja, jie specializuojami ir modernizuojami, kartu įgyvendinant ir ES nustatytus reikalavimus“.

Susitikime su FAO Generaliniu Direktoriumi Jackues Diouf, Lietuvos Vyriausybės atstovė, Žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė, įteikdama lietuvišką suvenyrą, pasveikino Ekscelenciją FAO jubiliejaus ir perrinkimo trečiajai kadencijai proga. „Lietuva, kaip ir kitos šalys, tikisi, kad sutelktomis pastangomis dirbsime kartu su FAO siekiant kilnių tikslų įgyvendinimo, kurie yra svarbūs ir pasaulio saugumui. Juk žmonės gali pakeisti pasaulį geresne linkme tik dirbdami solidariai, pasišventusiai, pasitelkiant mokslo žinias“ – sakė ministrė.

 

Šiandien ministrė Kazimiera Prunskienė dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos 2692-ajame posėdyje Briuselyje. Neabejojame, kad kaip visada, ministrė atveš gerų žinių Lietuvai.

 

 

Artūras Vaškevičius

Žemės ūkio ministrės atstovas spaudai

el.paštas: arturas@zum.lt, tel.: (8~5) 239 8424; mob.: (8~620) 73983